Att stå nära

Att vara närstående och leva i en familj där en familjemedlem har psoriasis eller psoriasisartrit kan medföra svårigheter. Sjukdomen tar tid och begränsar det gemensamma familjelivet.

Det händer att sjukdomsutbrottet är dramatiskt och kommer utan förvarning. Då handlar det om att klara stunden och hitta ett förhållningssätt för det akuta skedet. I den situationen är det självklart att finnas till hands och hjälpa och stötta. Roller omfördelas, huvudpersonen känns självskriven, andra blir statister.

Men det kommer en vardag då livet ska fungera. Ingen kan i längden leva sitt liv på någon annans villkor. Därför gäller det att hitta en balans, att skapa utrymme för alla i familjen. Det finns inga självklara lösningar, varje familj och relation är unik, men genom att samtala med varandra om hur alla vill ha det kan man komma långt.

Anhöriga berättar

Att vara förälder

Stöd från kommun och skola

Texter: Eva Jansson

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Anhörig start

På våra anhörigsidor kan du läsa berättelser om hur det är att vara närstående till någon med psoriasis eller psoriasisartrit.