Att tänka på vid läkarbesök

Vid ett läkarbesök har du som patient högst ett par minuter på dig att berätta din sjukdomshistoria innan läkaren behöver ta beslut om hur ni ska gå vidare med behandling och åtgärder.

Anja Näslund är hälsovetare och har lång erfarenhet av att ge stöd till patienter med olika former av psoriasis och psoriasisartrit. I filmen Mötet med din läkare får du tips på vad du kan tänka på när du ska träffa din läkare.

Inför läkarbesöket

 • Skriv dagbok. Många av oss har svårt att komma ihåg hur sjukdomen betedde sig för en månad sedan.
 • Förbered frågor. Skriv ned dessa på en lapp och ta med till besöket.
 • Fundera över hur du mår just nu och hur du skulle vilja må om sex månader.

Under läkarbesöket

 • Tveka inte att ställa frågor.
 • Stäm av med läkaren hur mycket tid ni har avsatt så att ni båda vet hur mycket ni ska hinna med under besöket.
 • Ta upp det viktigaste först, även om det är saker som känns jobbiga att prata om. Väntar du tills i sista minuten finns det risk att frågor som är angelägna för dig inte hinns med.
 • Var ärlig. För att du ska få så bra hjälp som möjligt behöver läkaren få hela bilden av dina besvär.
 • Diskutera behandlingsmål. Att definiera mål med behandlingen är viktigt för att du och din läkare ska veta om behandlingen fungerar.
  Läs mer om behandlingsmål här

Efter läkarbesöket

 • Sammanfatta vad ni kommit överens om
 • Förändringar - dokumentera eventuella förändringar i behandlingen inför nästa läkarbesök.
 • Nästa steg - hur går ni vidare och hur följs din behandling upp?

Mer stöd och råd

Checklistan som Anja utgår ifrån bygger på Psoriasisförbundets patientfolder Att tänka på inför läkarbesök - en praktisk handledning med tips på hur du kan gå tillväga inför, under och efter läkarbesöket för att få det stöd och den vård du behöver. Som medlem i Psoriasisförbundet får du foldern i tryckt version.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Att tänka på inför läkarbesök

Att tänka på inför läkarbesök är en praktisk handledning med tips på hur du kan gå tillväga vid läkarbesöket för att få det stöd och den vård du behöver. Som medlem i Psoriasisförbundet får du den i tryckt version.

Läkare - behandlingsmål

Att diskutera och utvärdera behandlingsmål är viktigt för att du och din läkare ska veta om behandlingen fungerar.