Välkommen till Psoriasisföreningen i Stockholms län

Startbild Stockholm

På mottagningarna kan du få behandling och råd angående din psoriasis - utan remisskrav. Mottagningarna tar också emot ett 40-tal andra diagnoser som är hjälpta av ljusbehandling. Då krävs remiss från en hudläkare.

Träffarna behandlar sjukdomskunskap, smärta, friskvård - vad kan jag göra själv för att påverka min sjukdom och min livskvalitet? Spelar livsstilen någon roll?

Onsdag den 9 november kl 18.00

Sex forskare från Karolinska Universitetssjukhuset berättar om sina aktuella forskningsprojekt.

Aktuellt