MUSKOT

MUSKOT lokalavdelning omfattar kommunerna Munkedal, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Orust och Tjörn.

Verksamheten i MUSKOTS lokalavdelning fortsätter att utvecklas. Vi hoppas få fler medlemmar, vilket ger större tyngd för styrelsen att agera gentemot politiker och sjukvård. Vårt arbete går i första hand ut på, att se till att våra medlemmar har tillgång till bra sjukvård, där bl.a. möjligheten till medicinsk fotvård inom högkostnadsskyddet ingår, om behovet finns.

Inom lokalavdelningens område finns tre behandlings-anläggningar, i Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Vi har en kontaktman för varje anläggning, där vi bl.a. bjuder på luciakaffe.

Vi representerar i ABF:s olika avdelningar för att ge våra medlemmar tillgång till riktade kurser som medverkar till att utveckla våra sociala aktiviteter.

Vi ingår även som en organisation inom HSO i Kungälv och Uddevalla. I Uddevalla hyr vi vår lokal av HSO.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Psoriasiskoll
Gran Canaria
Ung med psoriasis