Biologiskt läkemedel kontra biosimilarer

De senaste 15 åren har nya läkemedel introducerats för att behandla psoriasis och psoriasisartrit, så kallade biologiska läkemedel. Men nu kommer även biosimilarer. Psoriasisförbundet reder ut begreppen.


Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är samlingsnamnet på en grupp preparat som är efterliknar kroppsegna ämnen. Läkemedlen är skräddarsydda för att påverka specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som leder till psoriasis och psoriasisartrit. De biologiska läkemedlen verkar på olika sätt bland annat genom att hämma budbärarmolekyler i immunsystemet.

Då dessa läkemedel är uppbyggda av stora molekyler (proteiner) kan de inte tas som tabletter eller kapslar, utan måste tillföras kroppen i form av injektion (spruta) eller som en infusion (dropp) rakt in i blodomloppet.

Biosimilarer
Biosimilarer är snarlika kopior av biologiska läkemedel som är billigare än originalet. När patentskyddet för ett läkemedel upphör kan andra företag utveckla kopior. Kopior till läkemedel brukar vanligtvis kallas generika men eftersom processen att framställa biologiska läkemedel är komplicerad går det inte att få fram kopior utan istället blir det snarlika biologiska molekyler. Inom EU har man därför valt att kalla dessa läkemedel biosimilarer.

Byte av medicin?
Spelar det då någon roll om man byter från biologisk behandling till biosimilarer? Om man står på en biologisk behandling som ger bra effekt och som inte har allt för svåra biverkningar anser Psoriasisförbundet att du ska ges möjlighet att fortsätta med din behandling utan att behöva byta till ett annat preparat med argumentet att det är billigare. Det är en patientsäkerhetsfråga.

Förbundet anser att det ännu inte finns tillräckliga studier till stöd för möjligheten till ett säkert byte. Eftersom en biosimilar endast är snarlik och inte en kopia så bör man inte utsättas för risken att man byter bort en fungerande behandling med upparbetad erfarenhet om biverkningar, mot ett läkemedel som du inte vet om det kommer att ha samma effekt eller vilka biverkningar du eventuellt kommer att få.

Frågan om biosimilarer, säkerhetsaspekten och biverkningsprofil kommer att diskuteras med Psoriasisförbundets Medicinska och Vetenskapliga råd och utkomsten av mötet redovisas i nästa nummer (8 april) av Psoriasistidningen.

Biologiska läkemedel som finns idag för behandling av psoriasis och/eller psoriasisartrit

Remicade (Infliximab), 1999
Ges via infusion, dropp. Indikation
för psoriasis och psoriasisartrit

Enbrel (Etanercept), 2000
Ges via injektion. Indikation
för psoriasis och psoriasisartrit

Humira (Adalimumab), 2003
Ges via injektion. Indikation
för psoriasis och psoriasisartrit

Stelara (Ustekinumab), 2009
Ges via injektion. Indikation
för psoriasis och psoriasisartrit

Cimzia (Certolizumabpegol), 2009
Ges via injektion. Indikation
för psoriasisartrit

Siponi (Golimumab), 2009
Ges via injektion. Indikation
för psoriasisartrit

Cosentyx (Sekukinumab), 2015
Ges via injektion. Indikation
för psoriasis

Biosimilarer
Inflectra (Infliximab), 2013, EU
Ges via infusion, dropp. Indikation
för psoriasis och psoriasisartrit

Remsima (Infliximab), 2013, EU
Ges via infusion, dropp. Indikation

Läs hela artikeln här

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Aktuellt