Stipendium för utveckling av psoriasisvården

Värmlands psoriasiskola tillsammans med vårdutveckling i Skåne och studier om samsjuklighet på Sahlgrenska, delar på årets SPIRA-stipendium.

Stipendiet delas ut av specialistföreningen inom dermatologi SSDV.

”Vi vill lyfta fram och sprida nya sätt att arbeta där man prioriterar insatser som direkt kan göra nytta. Särskilt vid sjukdomar som kräver ett holistiskt synsätt på grund av ökad risk för samsjuklighet”, säger Katarina Lundqvist, ordförande i SSDV.

I kommittén som beslutar om vilka som får stipendiet sitter representanter från SSDV och Psoriasisförbundet. Syftet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med psoriasis samt den mindre kända hudsjukdomen hidradenitis suppurativa HS.

Vinnarna av årets SPIRA-stipendium är:


PSORIASIS: Balazs Hodosi, Hudkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad
”Uppföljning av Värmlands psoriasisskola”
För ett unikt projekt som ger insikt i nyttan av patientutbildning från flera års omfattande arbete. Genom tvärfunktionellt deltagande i utbildningen finns även potentialen att arbetet leder till ett utökat teamarbete i enlighet med patientens behov.
Stipendiesumma: 50 000 kr

PSORIASIS: Petra Tunbäck, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
”Undersökning av riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis – ett strukturerat förbättringsarbete”
För ett visionärt och strukturerat arbetssätt i utvecklingen av psoriasisvården och teamet. Genom kartläggning av samsjuklighet görs riktade insatser som bland annat kan leda till ett utökat samarbete med primärvården.
Stipendiesumma: 50 000 kr

PSORIASIS/HS: Karin Berggård och Meirav Holmdahl, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
”Vårdutvecklande insatser för psoriasis/HS-klinik”
För en vidareutveckling av en psoriasis/HS-klinik där sköterskemottagning, utbildning och regionala riktlinjer ingår. Klinikens insatser skapar goda möjligheter att hitta inspirerande lösningar att sprida på nationell nivå.
Stipendiesumma: 50 000 kr

Om SPIRA-stipendiet
Stipendiet har instiftats av AbbVie och SSDV, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi, för vårdutvecklande insatser inom psoriasis och hidradenitis suppurativa. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med dessa sjukdomar. SPIRA-stipendiet går till specialister, ST-läkare och sjuksköterskor inom dermatologi. Stipendiesumman är 150 000 kr och stipendiet delas ut vid SSDV:s Vårmöte.

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av Katarina Lundqvist, ordförande SSDV, Veronika Lindberg, Psoriasisförbundet, Tore Särnhult, Hallandskustens Hudmottagning, Kungsbacka, Amra Osmancevic, Hudkliniken SU/Sahlgrenska, Göteborg, Soile Kangasniemi, Hudmottagningen NU-sjukvården, Uddevalla.

För mer information kontakta:
Veronika Lindberg,Psoriasisförbundet,  veronika.lindberg@pso.se, 08-556 109 06
Katarina Lundqvist, ordförande SSDV, Katarina.Lundqvist@med.lu.se, 046-171134

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan


Balazs Hodosi, Hudkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad & Petra Tunbäck, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg två glada vinnare av SPIRA-stipendiet.