Pressmeddelande - Ny psoriasisundersökning Psoriasispatienter får för lite information om sin sjukdom

Trots att psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar med 250-300 000 drabbade i Sverige, får många psoriasissjuka inte tillräckligt med information om psoriasis eller behandlingsalternativ av sin läkare. Många patienter upplever dessutom att psoriasis undervärderas som sjukdom. Det visar resultaten av en ny omfattande undersökning som besvarats av över 2000 psoriasispatienter.

Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som inte bara drabbar huden utan även påverkar andra organ i kroppen. För många patienter är inverkan på livskvaliteten jämförbar med andra kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes och cancer i. Samtidigt visar undersökningen att hela 97 procent av de svarande även lider av sjukdomar som har en koppling till psoriasis såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär och högt blodtryck. Trots det upplever endast 13 procent av de tillfrågade patienterna att deras läkare betraktar psoriasis som en allvarlig sjukdom.

– Nu har vi ytterligare en stor undersökning som visar att psoriasis är en svårt handikappande sjukdom, inte minst genom de följdsjukdomar som följer i dess spår. Om man inte får adekvat vård och mediciner som gör grundsjukdomen hanterbar, kommer kostnaderna ändå på ett eller annat sätt belasta samhället. Det är därmed oerhört angeläget att erbjuda psoriasissjuka effektiv och lättillgänglig vård och behandling, säger Lars Ettarp, ordförande Psoriasisförbundet.

Otillräcklig information om behandlingsalternativ

Överlag upplever patienterna att de inte får tillräckligt med information avseende sjukdomsorsak, behandling eller livsstilsrelaterade faktorer. Forskningsrön visar på en koppling mellan psoriasis och livsstilsfaktorer som rökning, stress, motion etc. Trots detta anger över hälften att deras läkare inte alls har nämnt kopplingen mellan psoriasis och livsstilsrelaterade faktorer.

Hälften av de som får behandling har haft sin nuvarande behandling i över tio år. 30 procent har aldrig bytt sin behandling. Två av tre är intresserade av andra behandlingsalternativ men lika många tycker att det är svårt att jämföra olika behandlingsalternativ. Endast 14 procent instämmer helt med att deras läkare har presenterat olika behandlingsmöjligheter för dem. Detta är intressant eftersom närapå alla tillfrågade har konsulterat en specialist.

– I takt med att den medicinska kunskapen om psoriasis och dess behandling ökar markant är det väsentligt att även de patienter som har sjukdomen får en adekvat information vid sina kontakter med sjukvården, säger Åke Svensson, överläkare hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö/ Lund.

För mer information vänligen kontakta:

Psoriasisförbundet
Lars Ettarp
Förbundsordförande
0708-59 21 12

Åsa Wallin
Kommunikationsansvarig
070-510 15 54

Sammanfattning av undersökningen

Undersökningen har genomförts av Psoriasisförbundet i samarbete med läkemedelsföretaget Janssen under mars-april 2012 och syftar till att kartlägga hur personer med psoriasis ser på sin behandling och kontakt med läkare. Den utfördes av undersökningsföretaget Intermetra och skickades till Psoriasisförbundets medlemmar i fyra utvalda län (Kronoberg, Stockholm, Västerbotten och Örebro). Enkäten kunde besvaras både brevledes och via webben. Enkäten har fullföljts av 2278 personer, varav 55 procent män och 45 procent kvinnor. Majoriteten av de svarande är medelålders eller äldre.

Om psoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som inte bara drabbar huden utan andra organ i kroppen. Sjukdomen påverkar livet på många sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt och har stor inverkan på livskvaliteten.250 000-300 000 personer i Sverige lider av psoriasis. Sjukdomen yttrar sig som kliande och fjällande hudutslag som i vissa fall täcker stora delar av kroppen. Det finns många olika sätt att behandla psoriasis. Vid mild psoriasis kan det vara tillräckligt med utvärtes behandling, såsom mjukgörande krämer och behandling med UVB ljus. För svåra och medelsvåra former av psoriasis finns dels konventionella systemiska behandlingar, samt biologiska läkemedel som är det senaste inom effektiv behandling.

Om Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis/psoriasisartrit. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om sjukdomen och säkerställa at alla psoriasissjuka ska kunna leva ett bra liv och ha tillgång till bästa möjliga vård och behandling. Mer information om Psoriasisförbundets verksamhet finns på www.psoriasisforbundet.se.

Om Janssen

Läkemedelsbolaget Janssen strävar oavbrutet mot att fylla de största och mest angelägna medicinska behoven som finns idag. Våra medarbetare förenas av sin passionerade drivkraft bakom forskning och utveckling för patienternas bästa. Med anställda i över 50 länder arbetar vi för att kunna erbjuda patienter i hela världen innovativa idéer, produkter och tjänster. Besök gärna www.janssen.se eller www.underdinhud.se

i) Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad Dermatol. 1999;41:401–7.

Ladda ner hela pressmeddelandet (PDF-dokument, 197 kB)

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Forskning
Hitta en förening nära dig