Livet med psoriasis

Psoriasis är en kronisk sjukdom som uppträder med olika intensitet. Det går inte att bota psoriasis men det går att behandla för att få en bättre livskvalitet. Psoriasis går i skov, vilket innebär att perioder där man knappt märker av sjukdomen, avlöses av sämre perioder. Hur sjukdomen yttrar sig och vilken behandling som fungerar bäst är väldigt individuellt. När sjukdomen debuterar och hur den som får sjukdomen upplever den är också individuellt.

Det är dock viktigt att ha kunskap om sjukdomen för den som lever med den. Att veta vilka möjligheter och rättigheter som finns till vård och vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Även närstående behöver ha kunskap om sjukdomen för att få frågor och eventuell oro besvarad men också för att kunna stödja den som har psoriasis på ett så bra sätt som möjligt.

I vilken mån man accepterar sin sjukdom beror ofta på vilket bemötande man får från omgivningen. Ibland kan omgivningens reaktioner kännas mer besvärande än själva sjukdomen. Det är inte ovanligt att man avstår från badstranden på sommaren och lättare klädsel som shorts och kortärmat för att slippa uppmärksamhet.

Psoriasis tar tid

Livet med psoriasis kan vara krävande och framför allt är det tidskrävande. Det gäller att hitta tid och plats för behandling och rutiner som passar. Det kan kännas jobbigt att behöva avsätta tid för avfjällning, smörjning och solning. bland kanske man vill ta en paus i något man upplever som ett ständigt smörjande och det är givetvis ett val som varje individ gör.

Att leva med psoriasis

Hur man upplever sin sjukdom är individuellt och kan också variera över tid. Många känner sig ensamma med sin sjukdom. Där kan Psoriasisförbundet vara ett stöd och ge möjlighet att träffa andra som har sjukdomen. Kontakta gärna din lokala föreningen för att få tips om aktiviteter, föreläsningar och arrangemang.  

Här kan du läsa om andra som har sjukdomen och hur de tänker. Möt Omar, Sara, Christer, MikaelNina och Lion.

 

Att vara anhörig

När en anhörig (partner, syskon, förälder, barn eller nära vän) blir sjuk påverkar det också de närstående.

Läs mer om att vara anhörig.

Nyttan och glädjen i att träffa andra, att inte vara ensam, att lära av andra och att våga visa sina fläckar är något som många medlemmar värdesätter. Inte minst när sjukdomen bryter ut i unga år. Ungdomar som varit på Ung med Psoriasis sommarläger pratar ofta om hur det kändes före och efter lägret. Även vuxna med psoriasis och deras närstående som får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter upplever att det stärker dem. Erfarenhetsutbyte och större kunskap om sjukdomen stärker både självbild och förmågan att ställa högre krav på vård och bemötande. Som medlem i Psoriasisförbundet erbjuder vi även tillgång till stöd och råd i vardagen.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Anhörig start

På våra anhörigsidor kan du läsa berättelser om hur det är att vara närstående till någon med psoriasis eller psoriasisartrit.