Fakta om psoriasis/psoriasisartrit

 • Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder.
 • 250-300 000 personer i Sverige har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.
 • Hos ca 50 % debuterar sjukdomen före 25 års ålder.
 • Psoriasis smittar inte.
 • Både hud- och ledbesvär beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i immunsystemet.
 • Psoriasis i huden karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller, vilket ofta syns som fjällande rodnande torra fläckar på huden och i hårbotten.
 • Psoriasis är en systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen. Det finns koppling mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmbesvär och ögonsjukdomar.
 • Ca 40 % av de psoriasissjuka får även problem med lederna, så kallad psoriasisartrit.
 • Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder.
 • Psoriasis kan inte botas, bara lindras och behandlingen består av allt från salvor och ljusbehandling, till kraftfull medicinering i form av tabletter, injektion eller infusion.
 • Orsaken till varför psoriasis uppstår är ännu oklar. Ärftliga faktorer i kombination med yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen.
 • Många psoriasissjuka upplever att sjukdomen har en kraftig påverkan på deras livskvalitet och medför inskränkningar både i det sociala livet och i yrkeslivet.

Fakta om psoriasis/psoriasisartrit (PDF-dokument, 19 kB).

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Forskning
Hitta en förening nära dig