Barn och psoriasis - Monas fem bästa knep

Mona Strindsäter, chefsjuksköterska på Psoriasisföreningens mottagning i Stockholmsförorten Enskede, har många års erfarenhet av att behandla barn och unga med psoriasis.

Här kan du läsa Monas bästa knep när det gäller barn och psoriasisbehandling.

Monas fem bästa knep

  • Låt behandlingen ske på barnets villkor.Var flexibel!
  • Låt barnet prova sig fram för att hitta en kräm som de själva trivs med. Fråga: Vill du prova? Vad tycker du? Vilken skulle passa dig?
  • Satsa på att göra smörjningen till en positiv stund i gemenskap. Om barnet upplever smörjningen som jobbig – passa på när hen är upptagen vid teven eller datorn.
  • För att peppa barnet – ge en belöning efter avslutad smörjning.
  • Kom ihåg avfjällningen! Utan den fungerar inga krämer eller salvor.

Här kan du  läsa mer om barn och psoriasis. Intervju med Mona Strindsäter.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan


Mona Strindsäter