Rätt till vård & behandling

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med opionionsbildning och omvärldsbevakning. En viktig del i detta arbete är påverkan av hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor.

Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

Utbudet bör vara lika över hela landet och utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt. För att nå dit krävs politiska beslut både på nationell- och på landstingsnivå.

Psoriasisförbundet har tagit fram ett Vårdpolitiskt program, en checklista, som punktar ner några av de viktiga områdena som behöver åtgärdas.

Psoriasisförbundet anser att följande kunskapsstöd måste tas fram för att säkerställa en god psoriasisvård: 
Nationella riktlinjer för psoriasisvård 
Vårdprogram

 
Med särskilt fokus på: 
Samordnad vård 
Behandling efter behov, inte ekonomi 
Kvalitetssäkring av vården 
Förebyggande insatser 
Forskning och utbildning

Patienträttigheter

Patientnämnden
Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landstinget eller kommunen? Vänd dig då till Patientnämndens kansli. Till patientnämnden kan du som patient eller närstående vända dig för att framföra synpunkter och klagomål på vården. Du hittar kontaktuppgifterna till just din patientnämnd på 1177.se

Fast vårdkontakt
Du som har många kontakter med vården kan få en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten samordnar vårdens insatser, informerar om vårdsituationen, förmedlar kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och är kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter till exempel Försäkringskassan.

Prata med din behandlande läkare och be om en fast vårdkontakt. Hänvisa gärna till Patientlagen.

Söka vård i hela landet
Enligt Patientlagen har du rätt att söka öppenvård i hela landet. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd. Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att göra en undersökning eller behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i ett annat landsting eller region än där du bor.

Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav.
Läs mer om möjligheter till vård i annat landsting.
Källa: 1177.se

Vill du engagera dig i arbetet för jämlik vård?

Hör gärna av dig till Psoriasisförbundet om du är intresserad av arbetet för en jämlik vård, av hög kvalité, över hela landet. Du når oss på info@pso.se eller ring
08-600 36 36.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda runt om i landet hittar du här.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan