Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Allmänna villkor

Psoriasisförbundet sparar uppgifter om namn, adress och epost-adress för att kunna fullfölja intresseanmälan om medlemskap, och för att kunna informera om vår verksamhet.

Allmänna villkor och personuppgiftspolicy för medlemskap gällande för Psoriasisförbundet. Nedanstående villkor måste du godkänna för att kunna bli medlem. Psoriasisförbundet kan ej behandla intresseanmälningar utan personuppgifter.

 

Beskrivning av villkor och ändamål

Psoriasisförbundet tillämpar dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och värnar om den personliga integriteten. Denna beskrivning av villkor och ändamål informerar medlemmar om vilka personuppgifter som samlas in och hur dessa behandlas i Psoriasisförbundets medlemsregister.

 

Genom att registrera en intresseanmälan om medlemskap samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Psoriasisförbundet för angivna villkor och ändamål som beskrivs nedan.

 

  • Registrering av intresseanmälan kan ske på flera sätt; via läns- och lokalavdelningarna, telefon, elektroniskt (via epost eller formulär på Psoriasisförbundets hemsida), eller med postgiroinbetalningskort.
  • De personuppgifter som lämnas till Psoriasisförbundet genom registreringen – i enlighet med ovan beskrivna metoder – används för medlemsadministration och för att kunna hålla en hög nivå av service till medlemmar. Med personuppgifter avses personnummer, adressuppgifter och även epost-adresser. Uppgifterna lagras i ett centralt dataregister, ett medlemsregister.  Uppgifterna i medlemsregistret används bland annat för att administrera utskick till medlemmar. Utskicken består av erbjudanden om aktiviteter, information om medlemsförmåner, post-utskick av Psoriasistidningen (som ingår i medlemskapet), och information om annan verksamhet som har koppling till medlemskapet.
  • I de fall intresseanmälan inte leder till medlemskap kommer uppgifterna efter en tid raderas ur Psoriasisförbundets medlemsregister.
  • Vissa anställda på förbundskansliet och förtroendevalda har behörighet till personuppgifterna i medlemsregistret. Uppgifterna används för exempelvis kallelser till årsmöten, andra sammankomster, och för medlemsadministration inom ramen för Psoriasisförbundets verksamhet.
  •  Alla medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i Psoriasisförbundets medlemsregister. Personuppgifterna uppdateras av medlemmen själv på sidan ”Mina sidor” eller genom att kontakta Psoriasisförbundet för att anmäla ändringar. Psoriasisförbundet uppdaterar även uppgifterna om bostadsadress via SPAR (Statens personadressregister).
  • Vid uppsägning av medlemskap, eller om viss tid förflutit utan att medlemskapet förnyas, raderas uppgifterna från Psoriasisförbundets medlemsregister.

 

Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs aldrig vidare, utan används enbart för Psoriasisförbundets syften enligt lagen om PUL. Vill du veta mer kan du läsa på Datainspektionens hemsida.

 

Den 25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning som gäller för hela EU. I Sverige kallas den för Dataskyddsförordningen och GDPR är den engelska förkortning. Vi har information om GDPR här.