Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Barn och psoriasis

Tidig debut av psoriasis behöver inte innebära att sjukdomen kommer att bli mera utbredd eller svårbehandlad. De flesta barn har lindrig psoriasis som de har med sig upp i åren, men hos en del blir sjukdomen mera utbredd med stigande ålder.

Hur många barn och ungdomar drabbas av psoriasis?

Det är svårt att säga exakt hur många barn- och ungdomar som har psoriasis i Sverige. En orsak är att det ibland är svårt att ställa diagnos på små barn och att man därför helt enkelt får avvakta hur sjukdomen utvecklar sig. Totalt anses 250 000–300 000 tusen personer ha psoriasis i Sverige. En del tror att det är fler, och att många med mycket lätt psoriasis kanske inte ens fått en diagnos då man upplever sina besvär som mycket lätta.

 

Ungefär hälften av alla som får psoriasis får det före 25 års ålder [olika uppgifter – faktakoll], det skulle i sådana fall betyda ungefär 125 000–150 000 barn och unga vuxna som har sjukdomen. Statistiken säger att ungefär 2 % av alla som får psoriasis får det före 2 års ålder, vilket ger ungefär 5 000 barn under 2 år. 10 % av alla får sin psoriasis före 10 års ålder och det skulle i sådana fall ge cirka 15 000 barn med sjukdomen, cirka 30 % debuterar före 15 års ålder vilket ger cirka 45 000 psoriasissjuka barn och ungdomar till och med 15 år.

 

Barn får ofta psoriasis på armbågar, knän, över ryggslutet och på kroppen i övrigt. Den småprickiga varianten av psoriasis, s.k. guttat psoriasis, som kan komma efter halsfluss eller en virusinfektion är också vanligt förekommande. Psoriasis i ljumskar, navel och under armarna, s.k. invers psoriasis, förekommer också hos barn, ibland i kombination med psoriasis på övrig hud.

 

Barns psoriasis skiljer sig ofta från psoriasis hos vuxen. Olivia på bilden har både guttat psoriasis och plackpsoriasis.

 

Psoriasis i hårbotten är vanligt hos barn och inte sällan ser man tunn psoriasis runt ögonen. Dessa typer av hudförändringar kan ibland vara svåra att skilja från eksem. Ledbesvär hos barn kan förekomma, men det är ovanligt.

 

Behandling

Det viktigaste vid all behandling av psoriasis, och framför allt när det gäller barn, är att den sker på egna villkor. Barn varken ska eller bör behandlas mer eller mindre än vad de själva vill, utom i undantagsfall. Behandling av psoriasis hos barn skiljer sig lite från behandling av vuxna. Avfjällande behandling med mjukgörande krämer kan ibland vara tillräcklig. Salicylsyrevaselin på stora hudytor bör dock undvikas på grund av risk för förgiftningssymptom.

 

Salva/kräm som innehåller D-vitamin är förstahandsbehandling på kroppen. Beroende på hur gammalt barnet är finns det en maxmängd som bör användas per vecka. Tjärkräm kan ibland användas på tunna psoriasisfläckar. Ditranol-krämer är en omständlig behandling som sällan används och kräver att barnet själv kan medverka.

 

Vid invers psoriasis används svaga steroidhaltiga krämer (kortison). Starka kortisonkrämer för behandling av psoriasis på kroppen bör undvikas främst p.g.a. biverkningsrisken. Hårbotten behandlas i första hand med D-vitaminlösning eller med steroidlösningar. Solning är en bra behandlingsform som ofta läker ut utslagen över sommaren. UVB-ljusbehandling ges helst inte förrän barnet växt klart, för att minska totalmängden UV-ljus under livet.

 

Vad kan jag som vuxen göra?

Barn med psoriasis behöver stöd från föräldrar, kompisar, skolpersonal och andra i omgivningen.  Som vuxen är det viktigt att inte göra för stort väsen av sjukdomen, men det är också viktigt att inte heller bagatellisera. Barnens upplevelse av det som händer kan vara helt annan än din egen. Lyssna och var lyhörd. När ett barn får psoriasis kan många tankar och frågor dyka upp. Om både barn och föräldrar har kunskap om sjukdomen och hur den behandlas finns det större chans till framgångsrikt resultat.

Läs mer på sidorna om närstående här

 

Psoriasisförbundet har verksamhet även för anhöriga och unga med psoriasis, om du har frågor och undringar kan du vända till någon av alla de lokalavdelningar som finns över hela landet. Här finns vi!