Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Låg kunskap om psoriasisartrit enligt enkät

Allmänläkares kunskap om psoriasisartrit är alltför låg. Det visar en ny undersökning om bemötandet i primärvården som Psoriasisförbundet gjort.

Vi kan nu presentera resultaten från den undersökning som Psoriasisförbundet gjorde i slutet av förra året angående bemötandet i primärvården för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Tanken är att svaren ska ligga till grund för en informationskampanj riktad till allmänläkare i Sverige.

 

415 personer svarade på enkäten som pågick mellan oktober och december 2020. En stor majoritet av de svarande hade antingen diagnosen psoriasis, psoriasisartrit eller båda diagnoserna. Men över 16 procent svarade att de hade hud- eller ledbesvär men inte fått någon diagnos. Det var vanligast bland personerna med ledbesvär där över 12 procent svarade att de inte fått någon diagnos.

 

Enkäten visar också att omdömena om kunskapen inom primärvården var mer positiva när det gällde psoriasis jämfört med psoriasisartrit.  Frågan ”Hur god anser du kunskapen om psoriasis vara i primärvården?” fick medelbetyget 4,5 på en tiogradig skala, medan samma fråga när det gäller psoriasisartrit bara fick medelbetyget 3,5. Värt att notera är också att över 28 procent av de som svarade på frågan om kunskapen om psoriasisartrit tyckte att den var mycket dålig.

 

På frågan ”Har du, vid behov av vidare utredning eller behandling, fått remiss till specialistläkare? ” svarade över hälften av de svarande ja när det gällde hudläkare, medan endast knappt 20 procent av de som deltog i enkäten hade fått remiss till reumatolog.  Av de som inte fått remiss svarade nästan 9 procent att de inte behövt remiss medan över 19 procent haft behov av remiss men inte fått en.

 

I undersökningen ställdes också frågan om vilken typ av behandling som de som deltagit i enkäten fick. Det visade sig att nästan 36 procent fick någon sorts systembehandling (tabletter eller sprutor), kring 25 procent fick topikal behandling (som tillförs direkt på huden) och ungefär 8 procent fick ljusbehandling. Ungefär 60 procent kände sig delaktiga i valet av behandlingsmetod medan cirka 20 procent svarade att de inte känt sig delaktiga och cirka 20 procent svarade ”Vet inte”.

 

Anmärkningsvärt var att över 60 procent svarade att de träffade en läkare i primärvården för att utvärdera effekten av behandlingen och diskutera sitt mående mer sällan än vart tredje år.

 

Fakta primärvårdsenkät

 

Mellan oktober och december 2020 gjorde Psoriasisförbundet en undersökning om hur de som lever med psoriasis och psoriasisartrit ansåg att kunskapen och bemötandet kring sjukdomarna såg ut inom primärvården (av allmänläkare eller annan personal på vårdcentraler, husläkarmottagningar eller liknande). Enkäten kunde besvaras antingen via en talong som fanns med i Psoriasistidningen Nr 5 2020 eller via nätet. 415 personer med psoriasis/psoriasisartrit svarade på enkäten. Projektet är ett samarbete med läkemedelsföretagen Abbvie, Janssen och Leo Pharma.

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Anne Stiernquist