Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Tina Norgren Psoriasisförbundet

Tina är en av de som uppdaterar riktlinjerna för psoriasisartrit

Arbetet med att uppdatera de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar har dragit igång. En av de som deltar i arbetet är Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren.

Riktlinjerna är tänkta att fungera som vägledning till de beslutsfattare i landsting och regioner som avgör vilka behandlingar vården ska erbjuda patienter med psoriasisartrit, reumatoid artrit, artros, ankyloserande spondylit och benskörhet.

 

Arbetsgruppen som tar fram förslaget till nya riktlinjer har nu haft sitt första möte. De ska ta fram ett förslag på riktlinjer som skickas ut på remiss om ett år. Tina Norgren tycker att det är på tiden att riktlinjerna nu uppdateras.

 

– Under de år som gått har vi fått mer moderna behandlingar för sjukdomar som psoriasisartrit i form av biologiska läkemedel. De fanns inte förut. Nu vill vi att de ska komma fler till del.

 

I arbetsgruppen ingår reumatologer, allmänläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, företrädare för patientorganisationer och representanter för Socialstyrelsen. De utgår från den forskning och de erfarenheter som finns om effekten av olika behandlingar, men får också ta ställning till frågor där det behövs vägledning.

 

– Tillför ultraljudsundersökning något för den som har ledbesvär? Är det alltid bra med operation vid artros, eller kan det ibland vara bättre med träning? Ska vi bygga fler operationssalar eller fler gymnastiksalar?

 

Undersökningen Har du psoriasisartrit?, som Psoriasisförbundet varit med och genomfört, visar att den genomsnittliga väntetiden för att få diagnosen psoriasisartrit är drygt tre år. En förklaring till den långa väntetiden är att psoriasisartrit är en diagnos som är svår att ställa.

 

– Det är mycket lättare att se på huden att det här är en psoriasisfläck än att försöka hitta psoriasisartrit. Det är svårt även för en erfaren reumatolog. För att få snabbare diagnoser krävs mer kunskap i primärvården, så att patienter inte behöver vänta på att få remiss till en specialist.

 

Psoriasisartritkoll visade också att många med ledont får fel behandling eller behandlas med beroendeframkallande smärtstillande mediciner. Många vittnar också om att de inte blir trodda i vården när de berättar om sina symtom.

 

De nationella riktlinjerna är inte bara ett sätt att vägleda beslutsfattare om hur de ska prioritera mellan olika behandlingsalternativ. De är också ett verktyg för att minska de regionala skillnaderna i vilken vård patienter erbjuds.

 

– Att vården ska bli jämlik är en hjärtefråga för Psoriasisförbundet. Det är inte okej att det som idag spelar roll var i landet man bor för om man ska få tillgång till de mest effektiva behandlingarna. Därför är vårt arbete som förbund inte avslutat när riktlinjerna har uppdaterats. Då börjar nästa fas i arbetet, att se till att riktlinjerna implementeras i regionerna så att våra patientgrupper får det bättre.

 

Det är i den fasen Psoriasisförbundet nu befinner sig när det gäller de nationella riktlinjerna för Psoriasis. De fastställs av Socialstyrelsen i vår. Men redan nu finns en remissversion. Den gäller som vägledning för beslutsfattare i landsting och regioner.

 

Här kan du läsa mer om resultaten av undersökningen Har du psoriasisartrit? Och om varför det är så viktigt att få en diagnos.

 

Skriven av: Karl Lindberg

Foto: Liza Simonsson