Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte 2017

Psoriasisföreningen i Umeå har haft årsmöte. Ordförande Åke Burstedt hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Lennart Löwgren till mötesordförande och han blev även vald

Psoriasisföreningen i Umeå har haft årsmöte. Ordförande Åke Burstedt hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Lennart Löwgren till mötesordförande och han blev även vald.


Föreningen hade skött både verksamhet och ekonomi på ett förträffligt sätt och kunde därför få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Tidigare ledamöter omvaldes men det blev ytterligare en reserv invald, Roger Johansson.


Psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom som kan ge upphov till andra autoimmuna sjukdomar. Huden drabbas av utslag och insidan av kroppen kan drabbas av inflammationer i muskelfästen, artrit i leder, inflammationer i ögonen mm.

Styrelsen arbetar med informationsverksamhet, att ordna aktiviteter för medlemmarna där man under lättsamma former kan träffas och utbyta erfarenheter.


Efter förhandlingarna bjöd föreningen på semlor. Efter årsmötets avslutande och under fikat föreläste Lennart Löwgren om innehållet i sin bok Vända andra sidan till.

Den handlar om hans resande i Gambia och de arbetstillfällen detta utmynnat i. På ett känslomässigt och humoristiskt sätt fick årsmötesdelatagarna ta del av några av hans upplevelser i Gambia och Senegal. Där träffade han sin affärspartner och de tillsammans ordnade med upplevelser för turister i området. Det rörde sig om både att cyklande ta sig runt och att på en lastbil uppsöka sevärdheter. Ett exempel han berättade om var när de besökte en avsides plats, där man levde av det naturen kunde