Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet i Umeås Årsmöte 2018

Psoriasisföreningen i Umeå har haft årsmöte. Ordförande Åke Burstedt hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Lennart Löwgren till mötesordförande och han blev även vald.


Föreningen hade skött både verksamhet och ekonomi på ett förträffligt sätt och kunde därför få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Christer Mattsson blev ny ordförande och Roger Johansson blev ordinarie ledamot. Övriga i styrelsen är Maj-Britt Johansson, Inger Östman, Eva Kärrman, Ove Andersson och Gunilla Eriksson. Sune Persson är suppleant.

Psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom som kan ge upphov till andra autoimmuna sjukdomar. Huden drabbas av utslag och insidan av kroppen kan drabbas av inflammationer i muskelfästen, artrit i leder, inflammationer i ögonen mm. Styrelsen arbetar med informationsverksamhet, att ordna aktiviteter för medlemmarna där man under lättsamma former kan träffas och utbyta erfarenheter.


Efter förhandlingarna bjöd föreningen på semlor och kaffe.

Efter årsmötets avslutande och under fikat berättade Lennart Löwgren om sin släktings liv i Kanada dit han reste på 1930-talet. Det var ett slitigt och arbetsamt liv att ta sig fram med tillfälliga jobb och många egna idéer.

Åke Burstedt avgick som ordförande efter 15 år.  Lilh Figaro slutade även hon och hennes tid som förtroendevald närmade sig 20 år. De avtackades med blommor och present.

Även årsmötets ordförande Lennart Löwgren fick en blomma för sitt arbete.

Efter föreläsning och avtackning samlade sig den nya styrelsen för konstituering.