Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelnings årsmötesdeltagare bjöds på semlor

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning har haft årsmöte. Ordförande Christer Mattsson hälsade alla välkomna till mötet. Valberedningen hade föreslagit Åke Burstedt till mötesordförande och han blev även vald.

Föreningen hade skött både verksamhet och ekonomi på ett förträffligt sätt och kunde därför få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. blev ny ordförande och Roger Johansson blev ordinarie ledamot. Styrelsen består nu av ordförande Christer Mattsson, vice ordförande Maj-Britt Johansson, Sune Persson kassör, Eva Kärrman sekreterare, Roger Johansson studieorganisatör och ledamöterna Ove Andersson och Daniel Björn.  Gunilla Eriksson och Nina Kaptelinina är suppleanter.  Avgående kassören Inger Östman avtackades med en present och blommor. Även årsmötets ordförande Åke Burstedt fick en blomma för sitt arbete.

Psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom som kan ge upphov till andra autoimmuna sjukdomar. Huden drabbas av utslag och insidan av kroppen kan drabbas av inflammationer i muskelfästen, artrit i leder, inflammationer i ögonen mm. Styrelsen arbetar med informationsverksamhet, att ordna aktiviteter för medlemmarna där man under lättsamma former kan träffas och utbyta erfarenheter.

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på semlor och kaffe och styrelsen träffades för att konstituera sig.