Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Olofsfors bruks guider, Anette Öberg och Anders Karlsson, tog med sig medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning genom en 250-årig historia.

Psoriatiker besökte Olofsfors bruk

En vacker och varm försommardag samlades medlemmar från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning för en resa till Olofsfors bruk. Det blev lunch i herrgårdsmiljö och därefter guidning av området och dess historia.

Guiderna Anette Öberg och Anders Karlsson tog med sig sällskapet genom en 250-årig historia.  1762 grundades järnbruket av finansmannen John Jennings. Han såg förutsättningarna med miljön runt Olofsfors, att anlägga ett bruk med närhet till havet, en å med flera forsar och milsvida, orörda skogar.

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelnings medlemmar besökte Olofsfors bruk, buffé mat i herrgården

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelnings medlemmar besökte Olofsfors bruk, buffé mat i herrgården

 

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

 

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

 

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

Lunch på herrgården på Olofsfors bruk

Den svenska exporten bestod på den tiden till 70 % av järn. Men tyvärr hade skogsbristen gjort sig kännbar. 127 liter järn krävde 40 000 liter kol.

Guider på Olofsfors bruk

Guider på Olofsfors bruk

Malm fraktades från Utö och Dannemora gruvor upp till Olofsfors. Yrkesskickliga smeder hämtades söderifrån, medan ortsbefolkningen anställdes som kolare. Utbildning var tidigt en viktig fråga och den första skolan i Olofsfors byggdes 1831, men lika viktig var den kunskapsöverföring som skedde på arbetsplatserna. Bruken var helt beroende av arbetarnas yrkesskicklighet för att få fram en fullgod produkt. Trots trygghetssystem som bostad och sjukvård var arbetarna hårt hållna och oliktänkande accepterades inte. En stor del av lönen hämtades ut i varor från handelsboden, vilket gjorde att arbetarna blev skuldsatta.

Här värmdes järnmalmen upp för att senare krossas

Här värmdes järnmalmen upp för att senare krossas

Här kom den krossade malmen ut

Här kom den krossade malmen ut

Lastbanan vid gamla masugnen på Olofsfors bruk

Lastbanan vid gamla masugnen på Olofsfors bruk

En senare tillverkning blev kättingar

En senare tillverkning blev kättingar

I slutet av 1800-talet började ny teknik användas för att smälta järn och den stora bruksdöden blir kännbar. Under 1900-talets början blev det stor efterfrågan på kättingar och tillverkningen på bruket försköts åt detta håll. När detta behov minskade blev räddningen legotillverkning av banddelar till olika skogsmaskiner. Det nya företaget Olofsfors AB är idag världsledande inom skogsbandtillverkning och från 1991 finns de i nya lokaler på Olofsfors bruk.

1979 bildades Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum för att förvalta delar av området och idag är bruket ett av Västerbottens läns största besöksmål.

På hemväg stannade man för en kopp kaffe

På hemväg stannade man för en kopp kaffe

På väg åter mot Umeå stannade resenärerna till i det fina försommarvädret för en kopp kaffe med hembakad kaka.

Psoriasis är en ärftlig inflammatorisk systemsjukdom. Samsjukligheten är främst med psoriasisartrit men även diabetes, mag- och tarmsjukdomar samt hjärt- och kärl sjukdomar. Behandling består av salvor, ljusbehandling, tabletter eller injektioner av biologiska mediciner.