Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Studiebesök på medicinhistoriska museet

Psoriasisförbundet i Umeå har besökt medincinhistoriska museet som idag är beläget inom sjukhusområdet för NUS. Nu under våren 2017 har man möjlighet att göra ett besök på denna sevärda plats som ger historiska vingslag från en inte alltför avlägsen tid. Därefter kommer byggnaden att rivas för att ge plats till en ny psykiatribyggnad.

Museet är sedan 2004 inrymda en halvtrappa ner i den så kallade Rotundan, en poliklinikbyggnad från 1921. Här var ett stort väntrum placerat i mitten och undersöknings- och behandlingsrummen var placerade runtom i en cirkelformad korridor. Där låg tidigare lasarettets bad och sjukgymnastikavdelning.

Hans Modig föreläser

Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning är på föreläsning om medicinhistoriska museet

Hans Modig, docent och f.d. överläkare, berättade och visade bilder om sjukvårdens historia i Umeå för de närmare 30 deltagarna från Psoriasisförbundet Umeå lokalavdelning.
Linnélärljungen Daniel Erik Næzén blev en drivande kraft för tillkomsten av ett lasarett i Umeå, och lyckades utverka statliga medel efter ett beslut av Gustav III 1783. Uppförandet påbörjades genast på den anvisade tomten nära älven på nuvarande Storgatan 28, vid landsvägen mot Backen och sockenkyrkan. Lasarettet stod klart 1785, då Umeå hade cirka 900 invånare.
Umeås befolkning ökade allt eftersom och på Ålidbacken invigdes 1907 ett nytt lasarett. År 1957 utsågs Umeå lasarett formellt till regionsjukhus för övre Norrland, och tilldelades även en läkarutbildning. När Umeå universitet invigdes 1965 inrättades en medicinsk fakultet. Alltsedan dess har sjukhusets verksamhet vilat på tre ben: patientnära klinisk verksamhet, utbildning och forskning. Därefter har sjukhuset både blivit regionsjukhus för hela Norrland och universitetssjukhus.

Rundtur på medicinhistoriska museet

Efter föreläsningen kunde sällskapet gå runt i museet och se på de insamlade föremålen som användes vid undersökningar och vård av sjuka.