Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vill du hjälpa till med en informationskampanj för en bättre och mer jämlik vård?

Enkät om bemötande av personer med psoriasis/psoriasisartrit i primärvården.

 

De allra flesta som lever med psoriasis och psoriasisartrit har haft sin första vårdkontakt inom det som kallas primärvården, det vill säga med allmänläkare eller annan vårdprofession på en vårdcentral, husläkarmottagning eller liknande. Många kanske även behandlas för sin sjukdom inom primärvården och inte i specialistvården hos exempelvis hudläkare eller reumatolog.

 

Psoriasisförbundet vill nu försöka öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit hos primärvården och det första steget är att be de som själva lever med sjukdomarna om hjälp med att förstå deras vårdsituation. Svaren vi får in kommer att ligga till grund för en informationskampanj riktad till i första hand allmänläkarna i Sverige som förhoppningsvis kan leda till en bättre och mer jämlik psoriasisvård i hela landet.

 

Enkäten finns dels tryckt på en svarstalong i senaste numret av Psoriasistidningen, men finns också i digital form på denna länk:

https://sv.surveymonkey.com/r/XZ6Z6YJ

 

Vi hoppas du vill hjälpa oss att dela enkäten till våra medlemmar runt om i landet, och naturligtvis även besvara den själv!

 

Sista svarsdatum är 30 november.

 

Ditt bidrag med att svara på enkäten tar ungefär 10 minuter.

 

Ett stort tack för din medverkan!

 

 

Tillsammans med våra samarbetspartners: