Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Regionträff diskuterade riktlinjer för psoriasis

Psoriasisförbundet hade nyligen inbjudit till en helgträff i Umeå för representanter från regionsavdelningarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Under träffen informerades om de Nationella riktlinjerna för psoriasis och man förde en diskussion omkring hur man säkerställer att dom implementeras i samtliga landsting/regioner. Under helgen var det även en öppen föreläsning för allmänheten om psoriasisartrit av Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist från Umeå universitet. Föreläsningen var mycket uppskattad av besökarna.

Dagarna inleddes med aktiviteter för att lära känna varandra bättre. Förutom gruppen med representanter från regionerna var även ungdomar från länen inbjudna för att ges möjlighet att utbyta erfarenheter.

Under en workshop på lördag fm. arbetades det med: Intressepolitik och påverkansarbete – presentation av nationella riktlinjerna för psoriasis & hur vi kan arbeta intressepolitiskt idag och imorgon, Medlem – motivera till medlemskap, Ungdomsträff – gemenskap över generationsgränser.

Efter föreläsningen fortsatte regionsträffen med hur man ska säkerställa att de Nationella riktlinjerna för psoriasis implementeras i behandlingarna.

Sista dagen arbetades det i grupper för att inspirera varandra och ta del av metoder för påverkansarbetet omkring riktlinjerna.  Syftet var att så snabbt som möjligt komma igång med detta ute i regionerna.

En annan grupp arbetade med medlemsfrågor där det är viktig att förbundet blir större och kan fortsätta arbete för ett bra liv för psoriatiker.