Ansök om forskningsbidrag

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två forskningsfonder, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör.

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

Ansökan Psoriasisfonden

Ansökan till Psoriasisfonden görs på speciell blankett, ansökningshandlingarna ska vara Psoriasisfonden tillhanda den 1 juni. Skicka ansökan till Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm.

Ansökningsblankett (PDF-dokument, 123 kB)

Blanketten kan även beställas via Psoriasisförbundets kansli på tel: 08-600 36 36 eller via e-post

Hur fördelas medlen?

Under 2016 delade Psoriasisförbundets forskningsfonder ut 1,9 miljoner kronor till forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit. Läs mer om hur medlen fördelas.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av Veronika Lindberg, tel: 08-556 109 06, e-post.

Gösta A. Karlssons 60-årsfond

Skicka ansökan till Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm. Det finns inget slutdatum för ansökan men vi ser gärna att ansökan inkommer före 1 juni. Ansökan sänds in i ett exemplar.

Ansökningsblankett (PDF-dokument, 123 kB)

Läs mer om våra fonder här.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Swisha
Hitta en förening nära dig
Anhörig