Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2014

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60 års fond stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.

Under 2014 delades det ut 2 miljoner kronor till forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit. Här följer en förteckning över fördelade medel från Psoriasisförbundets forskningsfonder.

 

Psoriasisfonden

 

100 000 kr, ”Svenska Psoriasisartritregistret. Kliniska och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit”, Gerd-Marie Alenius Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

 

50 000 kr, ”Undersökning av komorbiditet, särskilt kardiovaskulär, vid psoriasisassocierad ledsjukdom” Gerd-Marie Alenius Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

 

350 000 kr, “Skin resident disease memories in psoriasis formed by tissue resident T cells” Liv Eidsmo, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

300 000, ”Psoriasis: The dermal lesion and genetic predisposition”, Charlotta Enerbäck, Hälsouniversitetet i Linköping,

 

700 000 kr, ”Psoriasis- epidemiologi, genetik, biologi och samsjuklighet”, Mona Ståhle, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

 

Gösta A Karlssons 60 års fond

 

100 000 kr, ”Skin resident disease memories in psoriasis formed by tissue resident T cells” Liv Eidsmo, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

300 000 kr, ”Psoriasis- epidemiologi, genetik, biologi och samsjuklighet”, Mona Ståhle, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

100 000kr,”Psoriasis, alkohol och neurotransmittorer”, Linnea Zou Södersjukhuset, Stockholm