Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisfonden

Stiftelsen Psoriasisfonden grundades 1973 genom penninggåvor från enskilda personer, föreningar och företag. Fonden ska främja vetenskaplig forskning och lämnar bidrag till ändamål som syftar till att förbättra livsvillkoren för dem som har psoriasis.

Psoriasisfonden stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder. Genom Psoriasisfonden tillför Psoriasisförbundet medel till forskning samtidigt som man sprider information om forskning och forskningsresultat.

 

Psoriasisfonden är en av de största bidragsgivarna till forskning kring psoriasis och psoriasisartrit i Sverige. Du hittar stadgarna för Psoriasisfonden och ansökan om forskningsmedel i kolumnen till höger.

 

Hur går det till?
Psoriasisfondens styrelse beslutar vilka forskare som ska få pengar från fonden. I styrelsen sitter såväl förtroendevalda från Psoriasisförbundet som forskare och läkare.

 

En av de som sitter i Psoriasisfondens styrelse är Docent Åke Svensson som till vardags är verksamhetschef på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus. Efter att tillsammans med de andra i styrelsen ha gått igenom årets ansökningar konstaterar Åke att svensk psoriasisforskning håller hög klass.

Bilden visar Åke Svensson som ingår i Psoriasisfondens styrelse.

Docent Åke Svensson, ledamot i Psoriasisfondens styrelse.

– Vissa ansökningar vi får in befinner sig i internationell toppklass. Andra är så att säga mer jordnära. Det är tydligt att svensk psoriasisforskning ligger långt fram i en internationell jämförelse.

 

Åke menar att forskningen om orsakerna bakom psoriasis gått framåt de senaste åren. Tack vare forskningen har vår förståelse för sjukdomen ökat.

 

– Vi begriper idag mycket mer om hur epidemiologiska och genetiska mekanismer verkar. Vi förstår exempelvis hur man stänger av och slår på gener. Men samtidigt som vi lär oss allt mer om psoriasis har vår bild av sjukdomen blivit mer komplex. Det blir därför tydligt att vi behöver mer individualiserade behandlingar.

 

Åke tycker att Psoriasisförbundets fonder spelar en viktig roll som ett komplement till andra källor för att finansiera forskning om psoriasis och psoriasisartrit.

 

– Det finns definitivt forskning som inte skulle ha blivit av om det inte vore för Psoriasisförbundets fonder. Dessutom bidrar fonderna till att trygga återväxten inom den svenska forskningen om psoriasis och psoriasisartrit. Det behövs en stabilitet i forskargrupper för att uppnå goda resultat. Forskarna behöver få känna att det finns en långsiktighet i finansieringen. Annars blir det svårt att driva forskningen. Här spelar bidragen från Psoriasisförbundets fonder en viktig roll. (Utdrag ur intervju i Psoriasistidningen nr. 5, 2017)

 

Styrelse

Psoriasisfondens styrelse utgörs av Psoriasisförbundets forskningsråd:

Conny Erixon, ordförande Psoriasisförbundet
Kristoffer Hansson, styrelseledamot Psoriasisförbundet
Erika Jeppsson, styrelseledamot Psoriasisförbundet
Melker Ödebrink, styrelseledamot Psoriasisförbundet
Chris Anderson, professor emeritus
Gerd-Marie Alenius, överläkare
Kasper Fjellaugen Hjuler, överläkare, klinisk lektor
Åke Svensson, docent

Psoriasisfondens stadgar

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor om Psoriasisfonden är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!