Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Internationella samarbeten

Det finns 125 miljoner människor runt om i världen som har psoriasis och det internationella arbetet med erfarenhets- och kunskapsutbyten kring forskning och behandling är viktiga i vårt gemensamma mål att förbättra livsvillkoren för dem som lever med sjukdomen.

Psoriasisförbundet samarbetar med psoriasisförbund över hela världen genom International Federation of Psoriasis Association, IFPA.

 

Förbundet arbetar även med de nordiska psoriasisförbunden inom NORDPSO och med psoriasisförbunden inom EU-länderna via EUROPSO. Dessutom finns ett samarbete med organisationer i de baltiska länderna.

 

IFPA – Internationella Psoriasisförbundet

 

IFPA – International Federation of Psoriasis Associations, är den internationella sammanslutningen av psoriasisförbund runt om i världen. IFPAs uppdrag är att förbättra livskvaliteten för personer som lever med psoriasis och psoriasisartrit.

  • IFPA samlar medlemsländerna för idé- och erfarenhetsutbyte och diskussion om hur man kan förbättra vård/behandling för psoriasissjuka.
  • IFPA bidrar med expertis till länder som vill etablera nationella förbund.
  • IFPA bidrar med att hitta support för internationella möten för psoriasispatienter, läkare och forskare för att förbättra deras förståelse för sjukdomen.
  • IFPA representerar medlemsorganisationerna vid internationella forum för att utveckla samarbetet mellan psoriasispatienter, läkare och läkemedelsindustrin.

Kontaktinfo

IFPA-International Federation of Psoriasis Associations
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma
SWEDEN

E-post: [email protected]
Webb: www.ifpa-pso.com

 

NORDPSO

 

Nordiska Psoriasisförbundens Samarbetsorgan, NORDPSO, är en samarbetsorganisation mellan psoriasisförbunden i Norden. Organisationen bildades 1987. Ländernas psoriasisförbund turas om att hålla sekretariat och ordförandeskap.

 

NORDPSO arbetar för att;

 

  • förbättra behandlingsmöjligheter och villkoren på arbetsmarknaden,
  • verka för att personer med psoriasis ska ha samma ekonomiska och sociala standard som andra medborgare i Norden,
  • utbyta information och idéer om verksamhet, och
  • stimulera forskning kring psoriasis och psoriasisartrit