Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Internationella samarbeten

Det finns 125 miljoner människor runt om i världen som har psoriasis och det internationella arbetet med erfarenhets- och kunskapsutbyten kring forskning och behandling är viktiga i vårt gemensamma mål att förbättra livsvillkoren för dem som lever med sjukdomen.

Psoriasisförbundet samarbetar med psoriasisförbund över hela världen genom International Federation of Psoriasis Association, IFPA.

 

Förbundet arbetar även med de nordiska psoriasisförbunden inom NORDPSO och med psoriasisförbunden inom EU-länderna via EUROPSO. Dessutom finns ett samarbete med organisationer i de baltiska länderna.

 

IFPA – Internationella Psoriasisförbundet

 

IFPA – International Federation of Psoriasis Associations, är den internationella sammanslutningen av psoriasisförbund runt om i världen. IFPAs uppdrag är att förbättra livskvaliteten för personer som lever med psoriasis och psoriasisartrit.

  • IFPA samlar medlemsländerna för idé- och erfarenhetsutbyte och diskussion om hur man kan förbättra vård/behandling för psoriasissjuka.
  • IFPA bidrar med expertis till länder som vill etablera nationella förbund.
  • IFPA bidrar med att hitta support för internationella möten för psoriasispatienter, läkare och forskare för att förbättra deras förståelse för sjukdomen.
  • IFPA representerar medlemsorganisationerna vid internationella forum för att utveckla samarbetet mellan psoriasispatienter, läkare och läkemedelsindustrin.

Kontaktinfo

IFPA-International Federation of Psoriasis Associations
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
SWEDEN

 

E-post: info@ifpa-pso.com
Webb: www.ifpa-pso.com

 

NORDPSO

 

Nordiska Psoriasisförbundens Samarbetsorgan, NORDPSO, är en samarbetsorganisation mellan psoriasisförbunden i Norden. Organisationen bildades 1987. Ländernas psoriasisförbund turas om att hålla sekretariat och ordförandeskap mellan Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Färöarna. NORDPSO finansieras av ländernas psoriasisförbund och av Nordiska ministerrådet.  

 

NORDPSO arbetar för att;

  • verka för att personer med psoriasis ska ha samma ekonomiska och sociala standard som andra medborgare i Norden, 
  • utbyta information och idéer om verksamhet mellan medlemsförbunden, och 
  • stimulera forskning kring psoriasis och psoriasisartrit 
  • sprida information och bilda opinion 

 

NORDPSO:s aktiviteter

NORDPSO har drivit och driver gemensamma projekt bland annat inom forskning, intressepolitik, informationsspridning och ungdomsverksamhet. Medlemsorganisationerna träffas för styrelsemöten, rådsmöten, möten i olika arbetsgrupper och konferenser eller events.  

NORDPSOs stadgar 2019

2_NORDPSO_rules_of_procedures_20201107

NordPso Strategy Paper_2021_UK

 

Medlemmar i NORDPSO

 

Finland

Psoriasisliitto ry 
Fredrikinkatu 27 A
00120 HELSINKI 
Tel: +358 40 905 2543
E-post: liittotoimisto[at]psori.fi 
Web: www.psori.fi

 

Danmark

Psoriasisforeningen 
Blekinge Boulevard 2 
DK – 2630 TAASTRUP 
Tel. +45 36 75 54 00 
E-post: lk[at]psoriasis.dk 
Web: www.psoriasis.dk

 

Norge

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Postboks 6547 Etterstad

0606 OSLO

E-post: post[at]pefnorge.no

Web: post@pefnorge.no 

 

Färöarna

Føroya Psoriasisfelag
Islandsvegur 10 C
FO-100 TORSHAVN
Tel. 298 424 179
E-post: psoriasis[at]post.olivant.fo

Web: www.psoriasis.fo

 

Island

Islands PsoriasisforbundSamtok Psoriasis- og exemsjuklinga (SPOEX) 
Bolholti 6 
105 REYKJAVIK 
Tel. 354 588 9620 
Fax. 354 588 9622 
E-post: spoex[at]psoriasis.is 
Web: www.psoriasis.is

 

Sverige

Psoriasisförbundet 
Bellmansgatan 30 
118 47 Stockholm 
Tel. 08- 600 36 36 
E-post: info[at]pso.se 
Web: www.psoriasisforbundet.se