Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Om psoriasisartrit

För dig som letar efter information och som kanske misstänker att du har psoriasisartrit hoppas vi ge dig vägledning, motivation, och styrka att ställa krav på sjukvården att få en ordentlig utredning av dina besvär. Om du har fått diagnosen så kan du läsa mer och fördjupa dig i vad du själv kan göra och vad du bör tänka på.

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom där en eller flera leder inflammeras. Den kan orsaka smärta, stelhet och svullnad i och kring alla kroppens leder.

 

Tänk om jag själv hade vetat detta för mer än fem år sedan, då hade jag fått behandling på ett tidigt stadium.

 

Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och fötter, och leder i nedre delen av ryggen. Den kan även drabba de muskelfästen (mjukdelar) som finns närmast skelettbenet. I sällsynta fall kan man ha ledgångsreumatism och psoriasisartrit samtidigt. De vanligaste symtomen är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen, samt svullna leder. Intensiteten av smärta kan vara väldigt olika, en del har lite ont, medan andra kan ha mycket ont.

 

Det finns en koppling mellan psoriasis och psoriasisartrit. För den som har psoriasis finns en betydande risk att få ledbesvär och att även få psoriasisartrit. Det är bra att veta att den i vissa fall kan bryta ut utan att man tidigare har haft några andra symtom på psoriasis. En av tio får diagnosen psoriasisartrit först. Trots att så många drabbas är den fortfarande ganska okänd och förväxlas ibland med andra ledbesvär.

 

Varför vissa personer med psoriasis också får symtom från lederna är oklart. Sannolikt är det många faktorer som samverkar för att ledsjukdomen ska bryta ut. Ärftligheten har stor betydelse för insjuknandet både vid psoriasis och psoriasisartrit.

 

Både hud- och ledbesvären beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i kroppens immunsystem. På ett eller annat sätt aktiverar de utlösande faktorerna immunsystemet, och de symtom som uppstår i huden eller i lederna på grund av psoriasis beror på att kroppen ”angriper” sig själv.

 

Eftersom psoriasis är en sjukdom med hög ärftlighet är det viktigt att vara uppmärksam och söka hjälp om man får besvär i leder och rygg även om man inte har några andra tecken på psoriasis. Var också uppmärksam på att det finns också risker att man har psoriasis mutilans som är en mycket svår form av psoriasis där leder förstörs och blir korta och kraftlösa som konsekvens av sjukdomen.

 

Samsjuklighet

Sambanden mellan psoriasisartrit och samsjuklighet är inte klarlagda, men man vet att det finns en ökad risk och sårbarhet för andra sjukdomar. Psoriasisartrit är den vanligaste formen av samsjuklighet om man har psoriasis, och också den vi har känt till allra längst.

Läs mer om samsjuklighet här

 

Hur vanligt är psoriasisartrit?

Hur många som drabbas är inte helt känt. Det kan finns många fler som kan ha sjukdomen, men som inte har fått en ordentlig utredning och med det en diagnos. Det kan också bidra att en del upplever sina besvär så lindriga att de inte uppsöker vården.

 

Att det råder en del osäkerhet i hur utbredd sjukdomen är handlar till stor del om bristande kunskap och låg grad av medvetenhet om den, inte minst inom vården. Det kan vara svårt att ställa diagnos, eller att ställa rätt diagnos, biomarkörer kan saknas då röntgen inte visar några synliga förändringar.

 

Att utredas handlar om att bli lyssnad på och att läkaren kan utesluta andra sjukdomar, t ex likartade sjukdomar som ledgångsreumatism. Tyvärr innebär detta att det kan ta flera år att få en diagnos, trots att det är så viktigt med en tidig och snabb diagnos.

 

Därför är det viktigt för oss som förbund att aktivt arbeta för att forskningen går framåt, och att stärka kunskapen om psoriasisartrit så att den som drabbas får en så tidig och snabb diagnos som möjligt.

 

Det är lika viktigt för den som är drabbad eller som misstänker att man har sjukdomen att förstå och lära sig mer om den, som det är för dem som arbetar inom vården.

Läs mer om symtom och hur en diagnos går till

 

Forskning är viktigt och ger resultat

Psoriasisförbundet arbetar med att stärka kunskapen om sjukdomen. Förbundets läns- och lokalavdelningar anordnar också informations-aktiviteter om psoriasisartrit. Reumatologer ingår i förbundets Medicinska- och vetenskapliga råd, och genom de fonder vi förvaltar delar vi ut medel till stör för forskningen om psoriasisartrit. Psoriasisfonden är en stor bidragsgivare till forskning om psoriasis och psoriasisartrit, och för forskning om psoriasisartrit, och har bland annat medverkat till Svenska Psoriasisartritregistret som varit av stor betydelse för att studera sjukdomsförlopp, prognos, och effekter av behandlingar bland patienter med sjukdomen.

 

Vi vet mycket mer om psoriasisartrit idag än vad vi gjorde i början av 2000-talet. Både svensk och internationell forskning visar en mycket positiv utveckling och ny kunskap tas fram hela tiden och framför allt har det varit av stor vikt att det sker genom stort samarbete med patienter och patientföreningar.

 

Idag finns det behandlingsriktlinjer och bedömningsunderlag för sjukdomen, och forskningen arbetar med att ta fram behandlingsmetoder som lämpar sig för sjukdomen. Det läggs också allt mer fokus på att de som har psoriasis och ledbesvär ska remitteras och bedömas av en reumatolog. Forskning pågår om att identifiera markörer för sjukdomen som ska underlätta att bättre förstå sjukdomens allvarliga förlopp, där ledbrosk förstörs. Det är också viktigt att bättre förstå hur samsjukligheten ser ut för dem som har psoriasisartrit.

Läs mer om Psoriasisfonden – forskning om psoriasis och psoriasisartrit här

 

Är det något jag kan göra själv och vad ska jag tänka på?

Det finns många tips och råd för dig med psoriasis och psoriasisartrit, och för dig som är förälder och anhörig . Här på hemsidan finns olika typer av information om du vill läsa mer och fördjupa dig. Här finns också råd om vad du kan tänka på när du träffar din läkare. Vad det finns för behandlingar, läkemedel, med mera. Du kan också ta del av andras berättelser, erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med psoriasis.

Läs gärna Carolina som berättar om hur det är att leva med psoriasisartrit

 

Dina erfarenheter och din kunskap om din situation är värdefull – du kan själv bidra till kunskapen om att leva med psoriasisartrit. Bli medlem om du inte redan är det!

Bli medlem här

 

Frågor om psoriasisartrit

Samband mellan hud- och ledpsoriasis?

Hur stort är sambanden mellan olika sorters psoriasis till exempel hud- och ledpsoriasis?

Sambanden mellan olika typer av psoriasis ser olika ut, och är inte heller helt klarlagda. Exempelvis ser man att risken för att få ledbesvär är mycket större hos dem som har nagelförändringar än dem som inte har det. Av dem som har nagelförändringar anses ungefär 50 % utveckla ledbesvär i någon form.

 

Gällande risken mellan psoriasis och ledbesvär har man tidigare bestämt hävdat att svårare hudpsoriasis inte medför någon ökad risk för en svårare ledpsoriasis. Detta har börjat ifrågasättas de senaste åren, flera studier pekar nu på ett samband svårare ledpsoriasis och svårare hudpsoriasis.

 

Besvarat med hjälp av Robert Holik, läkare Hudkliniken Centralsjukhuset i Karlstad

Tecken på att du kan ha psoriasisartrit

  • Du har redan psoriasis i huden
  • Du har smärta och är stel
  • Du är trött
  • Du har svullna leder och har exempelvis korvtå eller korvfinger, så kallad daktylit
  • Du har problem med dina naglar

Att tänka på om du har psoriasisartrit

  • Att gå ner i vikt kan vara bra, extra kilon kan förvärra smärta och stelhet
  • Att sluta röka, och sök hjälp om det är svårt! Rökning kan utlösa besvär och motverka behandling.

Saknar du information på andra språk?

Du kan alltid använda Google translate för att översätta text på webben. Här tipsar vi om hur du gör.

Bli medlem!

Bli medlem!