Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Från gåva till forskning

Psoriasis kan drabba huden, lederna och självkänslan

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Sjukdomen påverkar det dagliga livet i hög grad. Fjällande hud, smärta och tidskrävande behandling tillhör vardagen för psoriasissjuka. Då psoriasis är en sjukdom som syns upplever många drabbade att deras sociala liv påverkas.

 

Nya forskningsrön visar att psoriasis är en komplex systemsjukdom med kopplingar till hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar och ögonsjukdomar. Sjukdomen har dessutom en kraftig påverkan på människors livskvalitet.

 

Stort behov av mer forskning
Forskningen kring psoriasis har gjort stora framsteg men ännu finns det inget svar på varför sjukdomen uppstår. Avancerad forskning bedrivs framgångsrikt vid flera av landets medicinska universitet och det pågår såväl genetisk som klinisk forskning om psoriasis för att hitta orsaker och samband. Trots detta behövs mer forskning. Ökad kunskap om bakomliggande faktorer ger förutsättningar för bättre behandlingsmetoder som kan underlätta livet för psoriasissjuka.

 

Hur kan man stödja forskningen?
Det finns flera sätt för privatpersoner och företag att stödja den viktiga forskningen om psoriasis och psoriasisartrit och nu är det enklare än någonsin. Du kan exempelvis bli månadsgivare via SMS, swisha en slant till vårt 90-nummer, eller köpa en Psoriasislott. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

 

Hur får Psoriasisförbundet in medel?
Psoriasisförbundet får idag in medel till informationsarbete och forskning på olika sätt. De vanligaste källorna är förbundets eget rikslotteri, Psoriasislotten, som genom åren genererat tiotals miljoner i forskningsmedel, samt arvsgåvor, minnesgåvor vid begravningar och direktdonationer via vår hemsida, SMS, Swish och gåvoplusgiro.

 

Vad gör Psoriasisförbundet med pengarna?
Insamlade medel till förmån för information och forskning om psoriasis och psoriasisartrit fördelas av Psoriasisförbundets styrelse till de två forskningsfonderna. Forskningsfondernas respektive styrelser beslutar sedan vilka ansökningar om forskningsanslag som ska beviljas och eventuellt nekas. Utdelningen av medel sker vanligtvis årligen.

 

Bilden beskriver hur insamlade medel fördelas av Psoriasisförbundet till forskningsfonderna.

 

Går pengarna till rätt saker?
Psoriasisförbundet har två 90-konton och står därmed under insyn av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett insamlingskonto som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det ger dig som givare en trygghet att gåvan används på rätt sätt. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar insamlingar bland allmänheten och utfärdar de så kallade 90-kontona. På deras webbplats finns en förteckning av alla 90-konton samt användbar information till de organisationer som vill ansöka eller har 90-konton.

 

Svensk Insamlingskontrolls syften är att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Vårt gåvoplusgiro är 90 00 66-2 och lotteriplusgiro 90 03 00-5.

 

Ge en gåva till forskningen!

Nu är det enklare än någonsin att stödja den viktiga forskningen om psoriasis och psoriasisartrit. Du kan  bli månadsgivare via SMS, swisha  till vårt 90-nummer, köpa en Psoriasislott eller spara i Humanfonden, eller så fyller du helt enkelt i vårt formulär här på hemsidan och betalar med kort eller inbetalningsavi. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

 

Ge en gåva till psoriasisförbundet