Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Rätt till vård och behandling

Psoriasisförbundet arbetar aktivt med opinionsbildning och omvärldsbevakning. En viktig del i detta arbete är påverkan av hälso- och sjukvårds­po­litiska frågor.

Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör.

 

Utbudet bör vara lika över hela landet och utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt. För att nå dit krävs politiska beslut både på nationell- och på landstingsnivå.

 

Psoriasisförbundet har tagit fram ett vårdpolitiskt program, en checklista, som punktar ner några av de viktiga områdena som behöver åtgärdas. Psoriasisförbundet anser att följande kunskapsstöd måste tas fram för att säkerställa en god psoriasisvård:

  • Nationella riktlinjer för psoriasisvård
  • Vårdprogram

Med särskilt fokus på:

  • Samordnad vård
  • Behandling efter behov, inte ekonomi
  • Kvalitetssäkring av vården
  • Förebyggande insatser
  • Forskning och utbildning
  • Patienträttigheter

 

Patientlagen

Den nya patientlagen från 2015 ger möjlighet att söka vård i alla landsting men resan bekostas själv och ingen vårdgaranti gäller. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

 

Patientnämnden

Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landstinget eller kommunen? Vänd dig då till Patientnämndens kansli. Till patientnämnden kan du som patient eller närstående vända dig för att framföra synpunkter och klagomål på vården. Du hittar kontaktuppgifterna till just din patientnämnd på 1177.se

 

Fast vårdkontakt

Du som har många kontakter med vården kan få en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten samordnar vårdens insatser, informerar om vårdsituationen, förmedlar kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och är kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter till exempel Försäkringskassan.

 

Prata med din behandlande läkare och be om en fast vårdkontakt. Hänvisa gärna till patientlagen (extern länk).

 

Söka vård i hela landet

Enligt Patientlagen har du rätt att söka öppenvård i hela landet. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd. Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att göra en undersökning eller behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i ett annat landsting eller region än där du bor.

 

Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav.

Läs mer om möjligheter till vård i annat landsting (extern länk)

 

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!