Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Rätt till vård och behandling

Som patient har du rätt till adekvat vård och behandling - oavsett var du bor!

Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får tillgång till. Vilken vård man får beror på var i landet man bor och vilka prioriteringar de enskilda sjukvårdshuvudmännen gör. Det är något Psoriasisförbundet arbetar hårt för att ändra på. Men det kan också vara bra att som enskild känna till vad man har för rättigheter som patient.

 

Patientlagen

Patientlagen som kom år 2015 ger möjlighet att söka vård i alla landsting. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Enligt Patientlagen har du rätt att söka öppenvård i hela landet. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd. Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att göra en undersökning eller behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i ett annat landsting eller region än där du bor.

Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav.

 

Du kan läsa mer om Patientlagen här.

 

Patientnämnden

Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landstinget eller kommunen? Vänd dig då till Patientnämndens kansli. Till Patientnämnden kan du som patient eller närstående vända dig för att framföra synpunkter och klagomål på vården. Du hittar kontaktuppgifterna på 1177.se

 

Fast vårdkontakt

Du som har många kontakter med vården kan få en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten samordnar vårdens insatser, informerar om vårdsituationen, förmedlar kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och är kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter till exempel Försäkringskassan.

 

Prata med din behandlande läkare och be om en fast vårdkontakt. Hänvisa gärna till patientlagen (extern länk).

 

Vårdgaranti

Den 1 januari 2019 skärptes den nationella vårdgarantin ytterligare och innebär nu att du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar (tidigare var det sju dagar). Det är den vårdpersonal du har kontakt med först som avgör vem som ska genomföra bedömningen.

I övrigt gäller som tidigare att du ska få kontakt med primärvården samma dag som du söker vård; att du vid behov ska få tid hos specialist inom 90 dagar och att om behandling krävs (exempelvis en operation) så ska du få det inom 90 dagar efter besöket.

Om inte den första mottagningen du kontaktar kan erbjuda dig vård inom tidsgränserna så ska du erbjudas att besöka en annan mottagning inom din region.

Du kan läsa mer om den nationella vårdgarantin här.

 

Krångligt att navigera i vård och omsorg?

Här på Psoriasisförbundets hemsida hittar du Psoriasiskompassen, där vi samlat länkar till vår egna och andras hemsidor där du kan hitta information om sjukvård, rehabilitering, sjukförsäkring och liknande.

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!