Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2015

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60 års fond stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.

Under 2015 delades det ut 2 miljoner kronor till forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit. Här följer en förteckning över fördelade medel från Psoriasisförbundets forskningsfonder.

 

Psoriasisfonden

 

100 000 kr, ”Svenska Psoriasisartritregistret. Kliniska och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

250 000 kr, ”T-cell driven disease memories in the skin cause recurrent psoriasis”, Eidsmo, Liv, Karolinska institutet, Solna

 

400 000 kr, ”Psoriasis: The dermal lesion and genetic predisposition”, Enerbäck, Charlotta, Hälsouniversitetet, Linköping

 

400 000 kr, ”Psoriasis – hur bidrar genetisk och molekylär variation till klinisk heterogenitet?”, Ståhle, Mona, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

100 000 kr, ”Fortsättningsstudie; Undersökning av komorbiditet, särskilt kardiovaskulär, vid Psoraisisartrit”, Alenius, Gerd-Marie, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

150 000 kr, ”Modulation of MicroRNA-146A in Psoriasis. MicroRNAs: potential biomarkers and therapeutic targets”, Sonkoly, Enikö, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

100 000 kr, ”Mast cells – therapeutic targets in psoriasis. Induktion av apotos i mastceller: Ny princip för psoriasisbehandling?”, Ola Rollman, akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Gösta A. Karlssons 60 års fond

 

250 000 kr, ”Hur bidrar genetiska och molekylära skillnader till kliniska variation av psoriasissjukdom”, Ståhle, Mona, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

50 000 kr, ” Development of a mouse model of localized disease memory in psoriasis skin”, Khmaladze, Ia, Karolinska institutet, Stockholm

 

50 000 kr, ”The role of nerve cells and glutamate in chronic itch” Malin Lagerström, Uppsala universitet, Uppsala

 

150 000 kr, ”Psoriasis, Alkohol och neurotransmittorer”, Klas Norlind, Karolinska universitetssjukhuset, Solna