Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för dig med psoriasis och psoriasisartrit

Om Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundets är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften.

Psoriasisförbundet erbjuder gemenskap, kunskap och engagemang

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Vi har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bland annat genom opinionsbildning, informationsinsatser och utbildning.

 

Förbundet är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och grundades år 1963. Verksamheten vilar på demokratiska grunder som människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma.

 

Förbundets syfte är att; 
• Verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis, psoriasisartrit samt andra till psoriasis relaterade sjukdomar
• Verka för väl fungerande och jämlik vård och behandling
• Verka för vetenskaplig forskning samt spridning av information och kunskap

Läs mer om våra frågor här

 

Bli medlem!

Som medlem får du möjligheter att träffa andra som lever med sjukdomen och du stödjer förbundets påverkansarbete. Ju fler vi är desto bättre blir förutsättningar för att alla med psoriasis ska kunna leva ett bra och aktivt liv. Dessutom får du som medlem Psoriasistidningen, med senaste nytt om behandling och forskning, med fördjupande reportage och artiklar, och mycket annat.

 

Psoriasistidningen

Psoriasistidningen

 

Alla är välkomna som medlemmar i Psoriasisförbundet – både du som har en psoriasisdiagnos och du som är anhörig, eller i övrigt vill stödja vårt arbete!

Läs mer här bli hur du gör för att bli medlem

 

Vi finns i hela landet

Psoriasisförbundet har drygt 13 000 medlemmar. Det finns föreningar i hela landet, fördelade i 20 länsavdelningar och omkring 40 lokalavdelningar.

Adresser och kontaktuppgifter till våra läns- och lokalavdelningar

 

Vår vision och värdegrund!

Verksamhetsinriktning för Psoriasisförbundet

Effektrapport

Etiskt regelverk för samarbete med läkemedelsbranschen

Psoriasisförbundet utgår ifrån Lifs etiska regelverk rörande samarbete med läkemedelsbranschen. Läkemedelsbranschens etiska regelverk som pdf