Välkommen till Psoriasisförbundet

Anhörig

Att vara närstående till någon med psoriasis kan påverka vardagen på olika sätt. Läs berättelser om hur det är att leva med en familjemedlem som har sjukdomen.

Har du koll på psoriasis?

Nu startar kunskapskampanjen Psoriasiskoll för att öka kännedomen om psoriasis och vad sjukdomen innebär för dem som drabbas. Testa dina kunskaper på www.psoriasiskoll.se

Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis men det finns en rad olika behandlingsmetoder att välja mellan beroende på vilken form av psoriasis man har och hur utbredd sjukdomen är.

Psoriasis är en kronisk sjukdom som uppträder med olika intensitet. Hur sjukdomen yttrar sig, vilken behandling som fungerar bäst och hur sjukdomen upplevs är individuellt.

Läs mer om psoriasis och psoriasisartit hos netdoktor.se.

På gång bland våra psoriasisföreningar

Aktuellt

Pressklipp

Må bra med psoriasis