Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Klagomål

Om du har klagomål på din vård

Sedan 1 januari 2018 gäller nya regler när du har klagomål och inte är nöjd med din vård. Här är information om vad som gäller och hur det går till att anmäla klagomål.

Om du har klagomål på din vård gällde tidigare att man som patient och närstående kunde anmäla klagomål genom IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), detta gäller alltså inte längre. IVO handlägger bara vissa fall av ärenden, som exempelvis om man lidit bestående skada av vård, när vård åsamkat ökat behov av vård, och om patienten har avlidit som följd av vård.

 

Om man som patient eller som närstående inte är nöjd med vården och har klagomål, eller synpunkter, gäller att man ska i första hand vända sig till den verksamhet som är ansvarig för den vård man får som patient. Det betyder att om man har exempelvis klagomål på den vård man har fått på sin vårdcentral så ska klagomålet lämnas in till den vårdcentralen.

 

Verksamheten är skyldiga att bekräfta att de tagit emot ett klagomål och att svara på klagomålet inom fyra veckor. I svaret ska man som patient, eller närstående, få en förklaring, och förklaringen ska vara begriplig och lättfattlig.

 

Som patient och anhörig går det att få hjälp av Patientnämnden. Patientnämnden gör dock inga egna utredningar av klagomål, men kan vara till god hjälp om man inte riktigt vet hur man ska göra och de kan även hjälpa till med kontakter och annat som man kan behöva veta. Patientnämnden finns i alla landsting och regioner.

 

Sammanfattning: Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

  • Kontakta först den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

 

Det nya regelverket finns att läsa på Socialstyrelsen

Här på 1177.se kan du läsa mer information om hur du gör och hur du hittar Patientnämnden i ditt landsting

 

Här kan du även läsa om Psoriasisförbundets Vårdpolitiska program och om Rätt till vård och behandling.