Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Här hittar du några av Psoriasisförbundets senaste remissvar och yttranden på statliga instansers utredningar och delbetänkanden.

2024

Synpunkter rörande utredningen om statligt huvudmannaskap hälso- och sjukvård; svar till Vårdansvarskommittén.

Öppen konsultation statligt huvudmannaskap_Psoriasisförbundet

 

2023

Yttrande rörande Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Yttrande förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek_Psoriasisförbundet

 

 

2022

Yttrande rörande Socialstyrelsens förslag till nationella målnivåer vid vård av psoriasis.

Yttrande_målnivåer psoriasis_Psoriasisförbundet

 

 

2021

 

Yttrande till Socialstyrelsen avseende sakkunniggruppens förslag om högspecialiserad sjukvård för allvarliga hudsjukdomar

Yttrande_högspecialiserad vård allvarliga hudsjukdomar_Dnr36562_2019_Psoriasisförbundet

 

 

2020

 

Yttrande avseende remissversion av Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Psoriasisförbundet remissvar_Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

 

Yttrande avseende föreslagna indikatorer och målnivåer kopplade till Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Psoriasisförbundet remissvar_målnivåer indikatorer

 

Yttrande avseende betänkande SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Yttrande_SOU202019_Psoriasisförbundet

 

 

2018

 

Yttrande avseende delbetänkande SOU 2018:39 God och nära vård – En primärvårdsreform
S2018_03436_FS_Yttrande Psoriasisförbundet_november 2018

 

Yttrande avseende remissversion av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
Psoriasisförbundet remissvar_Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

 

 

 

2017

 

Remissyttrande över betänkande från spelutredningen SOU 2017:30
Remissvar SOU2017_30_Psoriasisförbundet

 

 

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!