Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ansök om forskningsmedel

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen i Sverige är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två stiftelser, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör.

 

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

 

Hur fördelas medlen?

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond delar årligen ut miljontals kronor till svensk forskning inom områdena psoriasis och psoriasisartrit. Här på vår hemsida kan du se vilka projekt som beviljats forskningsmedel de senaste åren.

 

2021 års ansökningsperiod

2021 års ansökningsperiod är avslutad.

Lista över beviljade anslag finns här.

 

Information om kommande ansökningsprocess kommer att publiceras på denna sida under första kvartalet 2022. Om du vill se hur ansökningshandlingarna brukar se ut  och vad som ska ingå i en komplett ansökan, så finns dokumenten för 2021 att ladda ned här bredvid.

 

Frågor? Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet på barbra.bohannan@pso.se.