Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ansök om forskningsmedel

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två stiftelser, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör.

 

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

 

Hur fördelas medlen?

Under 2019 delade Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond ut sammanlagt 6,45 miljoner kronor till forskning om psoriasis och psoriasisartrit. Här kan du se vilka projekt som beviljades forskningsmedel.

 

Viktig information om ansökningsprocessen fr o m 2020

1. Det går ej att söka medel till samma projekt från båda fonder. Samma team/forskargrupp kan dock söka medel från båda fonder till olika projekt. Gösta A Karlssons 60 års fond tar företrädesvis emot ansökningar för projekt i uppstartsfas. Psoriasisfonden tar emot ansökningar för projekt i alla faser.

 

2. Endast disputerad kan stå som huvudsökande för forskningsprojekt.

 

3. Ansökningshandlingar kan skickas in på svenska eller engelska. Däremot ska sammanfattningen alltid vara på svenska. Vi uppskattar en strävan efter att hålla sammanfattningen kort, tydlig och möjlig för forskningsråd samt externa bedömare att granska, inklusive de lekmän som där ingår.

 

 

4. Observera att ansökningsformuläret är reviderat från och med år 2020 och det är detta som ska användas. Ansökningsformulär från föregående år kommer inte att godkännas.

 

5. Mall för kostnadsspecifikation ska biläggas alla ansökningar. Denna ersätter ej fullständig projektbudget eller kostnadsöversikten i ansökningsformuläret. För projekt som söker fortsättningsanslag ska progressionsrapport biläggas.

 

Obligatoriska ansökningshandlingar

  • Ansökningsformulär för år 2020
  • Fullständigt program för forskningsarbetet
  • Fullständig projektbudget
  • Kostnadsspecifikation (se mall)
  • Meritförteckning
  • Publikationsförteckning
  • Progressionsrapport – endast vid fortsättningsanslag (se mall)

 

Ansökningshandlingar att bilägga i förekommande fall

  • Etiska synpunkter alternativt granskning av etisk kommitté
  • Information om brukarmedverkan

 

Instruktioner

1. Ladda ner ansökningsblanketter samt mallar, observera att det är separata blanketter för de två olika fonderna. Tänk på att tydligt namnge ansökningsblanketter och övriga underlag med fondens namn (se nedan).

 

2. Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet på [email protected] och anmäl ditt intresse för att ansöka om bidrag.

 

3. Inom kort tilldelas du en egen skyddad Dropbox-mapp där du och ditt team kan ladda upp ansökningsblanketterna samt alla övriga underlag i takt med att de blir färdiga. Kom ihåg att tydligt numrera och märka alla bilagor. Ansökningsblanketterna kan fyllas i på datorn, namnges enligt formatet [Fondnamn]_Förnamn Efternamn_Årtal (exempelvis Psoriasisfonden_Anna Andersson_2020). Bilagor namnges enligt liknande format [Fondnamn]_Förnamn Efternamn_Årtal_Bilaga nr x.

 

4. Korrekt ifyllda ansökningsblanketter och samtliga underlag måste finnas i mappen senast klockan 23:59 den 15 juni för att kunna ingå och bedömas i årets ansökningsprocess.
OBS! Ansökningstiden förlängd i år, detta datum gäller, ej datum på blanketterna.

 

5. Observera att vi inte tar emot ansökningar och underlag per epost då de innehåller personuppgifter.

 

Vid frågor, kontakta Barbra Bohannan på ovanstående epost-adress eller Psoriasisförbundets kansli på [email protected].

 

Ansökningarna granskas vid respektive fonds styrelsemöte i augusti månad och sökande meddelas när protokoll granskats och signerats. Observera att beviljade bidrag måste rekvireras senast 1 december i år.

 

 

Välkommen med din ansökan!