Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ansök om forskningsmedel

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen i Sverige är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två stiftelser, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör. Huvudsökande måste dock vara disputerad och man kan inte söka från båda fonder till samma projekt. Samma forskare/forskargrupp kan däremot söka för olika projekt från de två fonderna.

 

Gösta A Karlssons 60-årsfond finansierar främst uppstartsprojekt eller projekt i mycket tidig till tidig fas. Psoriasisfonden finansierar projekt i alla faser.

 

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

 

Hur fördelas medlen?

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond delar årligen ut miljontals kronor till svensk forskning inom områdena psoriasis och psoriasisartrit. Här på vår hemsida kan du se vilka projekt som beviljats forskningsmedel de senaste åren. Fonderna eftersträvar en både bred och djup forskning inom två mycket expansiva diagnosområden där utvecklingen sker snabbt och finansierar därmed både grund- och tillämpad forskning.

 

2024 års ansökningsperiod

2024 års ansökningsperiod avslutas den 1 juni. Information om ansökningsprocessen samt mallar hittar du på denna sida.
Varmt välkommen med din ansökan!

 

Bedömningsprocessen

  • Ansökningarna måste vara inskickade i sin helhet och kompletta senast 1 juni 2024 för att kvalificera sig till årets bedömningsprocess.
  • Handlingarna granskas i första hand av kansliet och det kan hända att du kontaktas för förtydligande rörande inskickade uppgifter.
  • Ansökningarna bedöms dels av respektive stiftelses styrelse, samt av externa, internationella bedömare.
  • Beslutsmötena äger rum i september och samtliga sökande informeras under oktober månad.

Sista dag att rekvirera beviljade medel är 1 december. Projekt som beviljas medel ska skicka in progressrapport eller slutrapport senast december därpå följande år.

 

 

Frågor? Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet på barbra.bohannan@pso.se.