Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ansök om forskningsmedel

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två stiftelser, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör. Bidrag beviljas för både grund- och spetsforskning.

 

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

 

Handledarintyg
Vänligen observera att om huvudsökande i ett forskningsprojekt är odisputerad ska handledarintyg bifogas ansökningshandlingarna. Detta ska undertecknas av huvudhandledaren och intyga att plats och möjlighet finns samt att huvudsökande innehar erforderlig kompetens att genomföra forskningsarbetet. Utöver detta uppskattas även en kort redogörelse för hur forskningsarbetet/projektet fortskrider (om påbörjat) samt om doktoranden befinner sig i början eller slutet av doktorandtiden.

 

Hur fördelas medlen?

Under 2018 delade Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond ut sammanlagt 4,65 miljoner kronor till forskning om psoriasis och psoriasisartrit.

 

Ansökningar

Psoriasisförbundet har gjort vissa ändringar i ansökningsprocessen. Vänligen följ instruktionerna nedan.

 

 

Instruktioner
1. Ladda ner ansökningsblanketterna (ligger i högerkolumnen), observera att det är separata blanketter för de två olika fonderna. Det går bra att söka bidrag från båda fonder samtidigt, men tänk då på att tydligt namnge ansökningsblanketter och underlag med fondens namn (se nedan).

 

2. Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet på [email protected] och anmäl ditt intresse för att ansöka om bidrag.

 

3. Inom kort tilldelas du en egen skyddad Dropbox-mapp där du och ditt team kan ladda upp ansökningsblanketterna samt alla övriga underlag i takt med att de blir färdiga. Kom ihåg att tydligt numrera och märka alla bilagor. Ansökningsblanketterna kan fyllas i på datorn, namnges enligt formatet [Fondnamn]_Förnamn Efternamn_Årtal (exempelvis Psoriasisfonden_Anna Andersson_2019). Bilagor namnges enligt liknande format [Fondnamn]_Förnamn Efternamn_Årtal_Bilaga nr x.

 

4. Korrekt ifyllda ansökningsblanketter och samtliga underlag måste finnas i mappen senast klockan 23:59 den 1 juni för att kunna ingå och bedömas i årets ansökningsprocess.

 

5. Observera att vi inte tar emot ansökningar och underlag per epost då de innehåller personuppgifter.

 

 

Vid frågor, kontakta Barbra Bohannan på ovanstående epost-adress eller Psoriasisförbundets kansli på [email protected].

 

 

Ansökningarna granskas vid respektive fonds styrelsemöte i augusti månad och sökande meddelas när protokoll granskats och signerats. Beviljade bidrag måste begäras ut senast 15 december.

 

Varmt välkommen med din ansökan!