Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ansök om forskningsmedel

Arbetet med att stimulera psoriasisforskningen i Sverige är en prioriterad fråga för Psoriasisförbundet. Via två stiftelser, Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond, delar Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

Fonderna ger bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt kring psoriasis och psoriasisartrit. Man kan söka medel som enskild person eller via den institution/organisation man tillhör.

 

Brukarmedverkan

Psoriasisförbundet ser gärna forskningsansökningar med brukarmedverkan. Med brukarmedverkan avses här aktivt deltagande, av individ eller funktionshinderorganisation, i en eller flera av forskningsprocessens olika delar. Det kan till exempel gälla val av forskningsområde, utformning av vetenskaplig studie, genomförande, tolkning och förmedling av resultat. Medverkan förutsätter att individ eller organisation ges en aktiv roll i någon del av processen.

 

Hur fördelas medlen?

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond delar årligen ut miljontals kronor till svensk forskning inom områdena psoriasis och psoriasisartrit. Här på vår hemsida kan du se vilka projekt som beviljats forskningsmedel de senaste åren.

 

2021 års ansökningsperiod

Sist ansökningsdag är den 15 juni.
Information om ansökningsprocessen samt blanketter hittar du till höger på denna sida.
OBS! Endast ansökningsblanketter märkta med 2021 kan användas för årets ansökningsprocess.

 

Frågor? Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet på [email protected].

 

2021 application process

Last date of application is June 15.

Information about the application process and templates can be downloaded from this page (see right side of page). Please note that only application forms marked with 2021 can be used for this year’s applications process.

 

Questions? Contact Barbra Bohannan, coordinator advocacy, policy and research at Psoriasisförbundet at [email protected]