Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Intern information

Här hittar du som har förtroendeuppdrag ingångar för att ta del av Psoriasisförbundets interna information och för att sköta läns- och lokalavdelningarnas hemsidor

Riksstämman 2021

Här hittar du information om riksstämman 2021. Klicka här för att komma till sidan.

 

Framtidsarbetet

Här finns information om det framtidsarbete som bedrivs inom Psoriasisförbundet, ett arbete som också ligger till grund för olika förslag som kommer att behandlas under riksstämman. Framtidsarbetet handlar om ett antal utmaningar som Förbundsstyrelsen har bestämt sig för att arbeta vidare med:

 

Yttre faktorer                                                           

 • En förändrad omvärld – handlar om hur vi bäst kan möta en allt snabbare teknikutveckling, vilka förutsättningar för ideellt arbete som bör finnas framgent och andra samhällsförändringar som påverkar även Psoriasisförbundets verksamhet.
 • Sjukvårdens utveckling – handlar om hur vi bäst kan möta eller arbeta med ett sjukvårdssystem i ständig förändring, på vilket sätt vi kan och bör arbeta med påverkan för att värna medlemmarnas intressen.

Inre faktorer

 • Ålder – handlar om att Psoriasisförbundet ska vara ett förbund med och för alla åldersgrupper. Det handlar också om den idag höga medelåldern bland medlemmar och därmed även bland förtroendevalda, även fler yngre behöver rekryteras.
 • Lokal närvaro – handlar om att finnas där folk bor, det vill säga lokalt, i kommuner.
 • Ekonomi – handlar om att ha en ekonomi i balans i alla nivåer, nationellt, länsvis och lokalt för att kunna driva verksamhet.
 • Medlemsantal – handlar dels om nöjda medlemmar, men också om att få fler medlemmar, främst för att vi tror att fler behöver eller skulle tjäna på ett medlemskap. Det handlar också om trovärdighet/legitimitet samt om medlemsavgiftens storlek.

Presentationer som visades under Förbundskonferensen 2019;

Förbundskonferens 2019 Psoriasisförbundet i omvärlden

Förbundskonferens 2019 Psoriasisförbundet i framtiden

Förbundskonferens 2019 Vi är inte klara

 

Läs mer om framtidsfrågorna och framtidsarbetet i pärmen för riksstämman under förbundsstyrelsens förslag som du hittar här. 

 

Videokonferenser

Alla läns- och lokalavdelningar har möjlighet att skapa och bjuda in till videokonferenser utan kostnad. Nedan finns dokument som beskriver programmet Microsoft Teams som används för videokonferenser. Överst finns en manual skapad för dig som vill veta mer om Teams eller ska hålla i ett möte. I mitten finns en beskrivning för dig som vill veta grunderna i hur du deltar. Sist finns en länk till en sida som visar videofilmer som mer illustrativt följer dig genom processen av att ladda ner och delta på ett möte i Microsoft Teams.

Marknadsföring

Varje gång någon ser Psoriasisförbundet och våra avdelningar så är det en form av marknadsföring. Förtroendevalda, anställda och medlemmar har alltid möjligheten att marknadsföra vår vision och värderingar. Marknadsföring kan ske genom att vi träffar någon, skickar e-post/sms, ringer, lägger upp information på hemsidan, skriver på Facebook eller gör annonser till tidningar. Det som presenteras på denna sida är en ganska ny del så du går gärna vara med och tycka till om utformning och upplägg.

 

Webbadministration

För att logga in på läns- eller lokalsidor för att uppdatera och skapa nya sidor behöver du inloggningsuppgifter. Ta kontakt med oss på kansliet så ordnar vi detta och du får då även en manual för WordPress.

Inloggning sker alltid på www.psoriasisforbundet.se/wp-admin 

Intern information och e-post

Här hittar du allt möjligt som är viktigt för dig som förtroendevald, här finns allt från blanketter, mallar för årsmöten, verksamhetsplaner, förbundsstyrelsens protokoll, mallar, grafisk profil, verktyg och dokumentation för påverkansarbete som exempelvis Nationella riktlinjerna, och mycket mer.

 

Alla ska ha fått sina inloggningsuppgifter. Har du glömt eller behöver tillgång till lösenordet eller om du av olika anledningar behöver hjälp med inloggningen går det bra att kontakta förbundskansliet 08-600 36 36 eller mejl: [email protected]

 

 • Psoriasisförbundet använder sig av Microsofts Office för all eposthantering och för att ta del av våra gemensamma mappar med interna dokument. Du behöver ingen programvara eller installera något, du använder bara en webbläsare och går till webbadressen: office.com För att använda Office måste du ha ett användarkonto och logga in.
 • Alla förtroendevalda har tillgång till Sharepoint för att kunna ta del av gemensamma interna dokument.
 • Det är bara läns- och lokalavdelningarna som även har en egen epost-adress och behörighet till Outlook för sin epost. Vem som är behörig bestämmer länen och lokalavdelningarna själva, men vanligen är det ordförande.
 • Har du inga inloggningsuppgifter, eller om det inte fungerar, hör av dig till kansliet på 08 600 36 36 eller [email protected]

I Office används främst två program/appar:

 

  

 • Outlook hanterar eposten.
 • Sharepoint hanterar våra gemensamma mappar med interna dokument.
 • Båda dessa finns som alternativ när du har loggat in på office.com

 

Checklista – så här gör du:

 

1. Se till att du har inloggningsuppgifter. 

 

 

2. Gå till www.office.com och skriv in dina inloggningsuppgifter. Lätt att komma ihåg.

 

(Eller alternativt när du väl är inloggad så kan du bokmärka sidan: psoriasisforbundet553.sharepoint.com/sites/Internt)

 

Observera! Har du ett annat konto som du redan är inloggad med? Klicka på ”Växla till ett annat konto”, och logga sedan in med Psoriasisförbundets epost-adress och det lösenord som du har fått. Du kan sedan växla tillbaka till ditt andra konto.

 

 

3. Inloggad – vad gör jag nu?

 

När du har loggat in och möts av olika alternativ (se bilden nedan) så kan du klicka på Sharepoint, och om du har behörighet att använda länets eller lokalavdelningens epost så kan du klicka på Outlook.

 

4. Outlook

 

När du klickar på Outlook kommer epostprogrammet öppna sig i din webbläsare.

 

5. Sharepoint

 

När du har klickat på Sharepoint så kommer du att få en sida med bland annat detta alternativ.

 

 

Klicka nu på ”Intern information” så får du upp alla mappar med dokument som finns där. Mapparna är klickbara, och du kommer till önskade dokument i mapparna genom att klicka dig vidare.

 

 

För att lära dig mer om Outlook och Sharepoint finns det en manual att ladda ner här:

Guide för Office: Sharepoint och epost

 

Behöver du inloggningsuppgifter eller behöver hjälp med borttappat lösenord eller annat, kontakta kansliet på 08 600 36 36, mejla [email protected]