Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Behandling av psoriasisartrit

Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen. Att bromsa sjukdomsprocessen innan ledbrosket förstörts och leden slutar fungera och minska smärtan är de viktigaste målen med behandlingen.

Ju tidigare en effektiv behandling påbörjas, desto större är chansen att effekten blir god på lång sikt.

 

Sjukgymnastik och egen fysisk träning är viktiga delar i behandlingen och ger god effekt i alla sjukdomsstadier. För de allra flesta är det också nödvändigt med någon form av medicinering. Exempel på detta är inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (så kallade anti-inflammatoriska läkemedel) och läkemedel som dämpar själva sjukdomsprocessen. Lokala kortisoninjektioner i besvärliga leder, senskidor eller muskelfästen brukar också kunna hjälpa. Antimalariamedel är ett annat sedan länge beprövat preparat, dock kan detta ibland försämra psoriasis i huden. Vid mer svårbehandlad sjukdom ger ofta cellhämmande läkemedel i låga doser god effekt.

 

Behandling med biologiska läkemedel kan användas vid psoriasisartrit för att minska ledsmärtor och svullnad och för att bromsa sjukdomsförloppet när inte annan behandling haft tillräcklig effekt. Det blir allt vanligare att kombinera flera läkemedel för att uppnå bästa resultat.

 

Rådgör alltid med din läkare om vilken behandling som är lämplig för just dig och din livssituation.

 

Exempel på läkemedel vid psoriasisartrit:

 

  • NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

Dessa läkemedel minskar smärta, stelhet och sänker feber. Medlen motverkar uppkomsten av substanser i kroppen som kan framkalla inflammation, särskilt så kallade prostaglandiner.

  • DMARD (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs)

Läkemedel som hämmar den inflammatoriska processen så att smärta, svullnad och ledstelhet lindras eller försvinner. Medlen har också förmåga att bromsa nedbrytningen av ben och brosk, även om ännu inget medel har visat sig kunna helt förhindra eller stoppa den. Exempel på sådana preparat är leflunomid, sulfasalazin, ciklosporin och guldsalter, samt några nyare läkemedel som tas i tablettform – en  PDE-4-hämmare, apremilast, och två JAK-hämmare, tofacitinib och upadacitinib.

  • Metotrexat

Metotrexat är ett välkänt och välanvänt läkemedel mot såväl psoriasis, psoriasisartrit som ledgångsreumatism. Effekten kommer främst via en cellhämning av de aktiva blodcellerna (T-cellerna), som anses ligga bakom uppkomsten av psoriasis och ledbesvären vid såväl psoriasisartrit som ledgångsreumatism.

  • Kortison

Injektioner med kortison har ofta god effekt vid inflammation i leder, sen- eller muskelfästen och används speciellt när enstaka leder ger problem. Detta kan ges tillsammans med andra läkemedel. Vid svårare, mer utbredd inflammation eller vid sjukdomsskov kan kortison även ges som tablett i lågdos. Det är dock ganska ovanligt då det kan försämra psoriasis i huden.

  • Malarialäkemedel

Exempelvis klorokin som endast används sparsamt vid psoriasisartrit då det finns risk för försämring i huden av detta läkemedel.

  • Biologiska läkemedel

Ökad förståelse av den autoimmuna grunden till psoriasis/ psoriasisartrit har bidragit till utvecklandet av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är preparat vars aktiva substans producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad), därav namnet. Läkemedlen är skräddarsydda för att påverka specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som leder till psoriasis och psoriasisartrit.

Läs mer om biologiska läkemedel här