Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisresolutionen - ett historiskt steg framåt!

I maj 2014 antog Världshälsoorganisationen, WHO:s, 67:e generalförsamlingsmöte den första resolutionen rörande psoriasis någonsin.

Vad är de viktigaste punkterna i WHO:s psoriasisresolution?

  • Ett erkännande av sjukdomens svårighetsgrad
  • Visar på den inverkan sjukdomen har på individen både fysiskt och psykiskt.
  • Lyfter upp samsjuklighetsproblematiken
  • Uppmanar medlemsländerna att agera mot det onödiga lidandet som fördröjd diagnos och otillräcklig tillgång till vård och behandling ger.

 

Vad säger WHO:s efterföljande rapport om psoriasis?

Då resolutionen särskilt gav i uppdrag åt WHO att ta fram en global rapport rörande psoriasis, samverkade organisationen med en lång rad experter och patientorganisationer i att ta fram ett underlag för att bättre förstå sjukdomen samt att lämna förslag till hur psoriasisvården samt de psoriasissjukas situation kan förbättras.

 

Rapporten slår fast att psoriasis är en allvarlig kronisk systemsjukdom med en ökad risk för inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, hjärt- och kärl-sjukdomar, diabetes och höga blodfetter. Dessutom är det upp emot 40 procent av alla psoriasissjuka som får problem med lederna, vilket kan leda till psoriasisartrit.

 

Psoriasis påverkar dem som lever med sjukdomen både fysiskt och psykiskt. Många med sjukdomen är överviktiga, dricker mer alkohol än normalbefolkningen och röker mer.  Det finns en hög andel som är deprimerade och många upplever social och arbetsrelaterad stigmatisering och diskriminering.

 

Denna komplexa bild av psoriasis som systemsjukdom ställer nya krav på såväl beslutsfattare som hela vård- och omsorgskedjan.  Det handlar inte om att man tittar lite snabbt på utslag på huden utan man måste se hela människan. Rapporten lyfter fram vikten av samverkan mellan specialister vid vården av psoriasissjuka.

 

Rapporten är särskilt viktig då den, bland annat:

 

  • påpekar att många psoriasissjuka är missnöjda med ineffektiv behandling och att tillgång till behandlingsalternativ för många är få.
  • föreslår bland annat att primärvården bör få utbildning om sjukdomen och patienterna själva bör också få utbildning om sin sjukdom och hur man sköter den.
  • understryker att alltför många människor i världen med psoriasis lider i onödan på grund av felaktig eller fördröjd diagnos, bristfälliga behandlingsalternativ och otillräcklig tillgång till vård.
  • uppmärksammar den inverkan på folkhälsan som psoriasis har, och betonar behovet av ytterligare forskning om psoriasis och att identifiera framgångsrika metoder för att integrera hantering av psoriasis i befintliga planer för icke smittsamma sjukdomar.
  • uppmuntrar medlemsstaterna att öka medvetenheten om sjukdomen, bekämpa stigma och stödja aktiviteter som hålls på på eller i anslutning till World Psoriasis Day (Internationella psoriasisdagen) den 29 oktober varje år.

 

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om rapporten och resolutionen. De finns även att ladda ned här på sidan.