Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Forskning om psoriasis och psoriasisartrit

För Psoriasisförbundet har forskningen alltid varit av mycket stor betydelse och förbundet har som del av sitt syfte att verka för upplysning och forskning om psoriasis och psoriasisartrit.

Psoriasisförbundet förvaltar två fonder, Stiftelsen Psoriasisfonden och Stiftelsen Gösta A. Karlssons 60-årsfond. Fonderna stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckling av bättre behandlingsmetoder. Om du vill swisha en gåva till forskningen kan du göra det här.

 

Genom fonderna tillför Psoriasisförbundet medel till forskning samtidigt som man sprider information om forskning och forskningsresultat. Du kan läsa mer om fonderna genom att klicka på länkarna nedan.

 

Psoriasisförbundets satsningar på psoriasisforskning har bland annat lett till en ökad förståelse av genetiken kring psoriasis, vilket har stor betydelse för att kartlägga ärftlighet, predisposition och i framtiden kanske även utveckla individualiserad behandling. Forskningsfonderna har även bidragit med medel till den forskning som var först i världen med att påvisa kopplingen mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, vilket påbörjade utvecklingen av den moderna synen på psoriasis som en inflammatorisk systemsjukdom. Helt enkelt livsviktig forskning!

Läs mer om Psoriasisfonden här

Läs mer om Gösta A. Karlssons 60-årsfond här


Prioriterad forskning
Idag pågår såväl genetisk som klinisk forskning om psoriasis och psoriasisartrit. Forskningen sker bland annat för att se orsaker och samband – vad leder till att vissa får utbredd psoriasis i huden och andra svår psoriasisartrit i lederna? Hur ser sjukdomsförloppet ut under en persons liv – kan man säga att psoriasis kanske kan läkas ut, även om den i nuläget inte kan botas? Vad kan vi göra för att förebygga samsjuklighet och att personer med psoriasis och psoriasisartrit dör i förtid? Hur ska framtidens behandlingar se ut? Det är många spännande frågor det forskas kring, både i Sverige och internationellt.

Läs mer om aktuell forskning här

 

Stöd forskningen
Forskningen om psoriasis och psoriasisartrit har tillförts betydande belopp genom Psoriasisförbundets forskningsgåvor genom åren och det är med stor glädje förbundet konstaterar att avancerad forskning framgångsrikt bedrivs vid flera av landets medicinska universitet.

 

Trots detta behövs det mer forskning. Att öka kunskapen om bakomliggande faktorer för sjukdomen kan ge nya möjligheter till effektivare behandling. Psoriasisförbundet välkomnar alla bidrag till forskningen, stora som små!

Ge en gåva till psoriasisforskningen

Bli medlem!