Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2020

Totalt fördelades 3,15 miljoner kronor från Psoriasisförbundets två stiftelser

Stiftelsen Psoriasisfonden

 

Sökande: Gerd-Marie Alenius
Projekt: Studies on Psoriatic Arthritis: disease manifestations in relation to biomarkers, genetic markers and psoriasis
Anslag 200 000 kr

 

Sökande: Barbra Bohannan
Projekt: Psoriasis och omvårdnad – för ökad hälsa och livskvalitet
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Florence Dalgard
Projekt: The Burden of Psoriasis: Stigma and body image
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Liv Eidsmo
Projekt: Hur medverkar hudens och ledens T-celler i psoriasisfläckars uppkomst och läkning?
Anslag 600 000 kr

 

Sökande: Charlotta Enerbäck
Projekt: Psoriasis: Dermal lesion and epigenetic predisposition
Anslag 600 000 kr

 

Sökande: Juha Kere
Projekt: Reglering av genuttryck i psoriasis – nyckeln till utvecklingen av nya mediciner
Anslag 200 000 kr

 

Sökande: Eva Klingberg
Projekt: GÖTA – Västra Götalandsregionens Hud och Artrit studie
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Maria Lampinen
Projekt: Tarmens barriärfunktion vid psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Sofia Löfvendahl
Projekt: Psoriasisvård på lika villkor? En registerbaserad analys av tillgång till biologiska läkemedel före och efter introduktion
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Enikö Sonkoly
Projekt: Gene regulation in psoriatic keratinocytes: focus on non-coding RNAs
Anslag 300 000 kr

 

Sökande: Mona Ståhle
Projekt: Genetiska studier av psoriasis arthritis mutilans
Anslag 100 000 kr

 

Sökande: Deepti Verma
Projekt: Systemic immune mechanisms in psoriasis
Anslag 200 000 kr

 

Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond

 

Sökande: Florence Dalgard
Projekt: PSOSOL – Effekten av klimatvård hos subgruppen unga med psoriasis
Anslag 75 000 kr

 

Sökande: Natalie Garzorz-Stark
Projekt: The role of HIF-1α (Hypoxia-inducible factor 1 alpha) for the pathogenesis of psoriasis
Anslag 50 000 kr

 

Sökande: Josefin Lysell
Projekt: Epidermal protein citrullination in psoriasis – regulation and effect of treatments
Anslag 125 000 kr

 

Sökande: Amra Osmancevic
Projekt: Uttryck av vitamin D receptorer på inflammatoriska celler i blodet och i huden hos patienter med
psoriasis
Anslag 200 000 kr