Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vi på Psoriasisförbundet vill att du ska känna dig trygg och säker med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här hittar du en översikt över hur det fungerar.

Denna sida beskriver hur vår personuppgiftspolicy följer Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Lagstiftningen trädde i kraft den 25 maj 2018, gäller för hela EU och syftar till att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Du kan läsa mer på Datainspektionens hemsida.

Vad använder Psoriasisförbundet personuppgifter till?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som rör ditt medlemskap, om du gör materialbeställningar, skickar in en fråga eller gör en anmälan till aktivitet på ett formulär, och om du skänker en gåva. Vi hanterar inga konto- eller kortuppgifter, vilket sköts av extern part, se nedan.

Vad vi sparar och hur vi behandlar uppgifterna skiljer sig åt beroende på den relation vi har med dig, och för att göra det så tydligt som möjligt har vi här sammanställt vad, hur och varför:

 • Medlemskap

Vid registrering av intresseanmälan, som kan ske på flera sätt: via läns- och lokalavdelningarna, telefon, elektroniskt (via e-post eller formulär på Psoriasisförbundets hemsida), eller med postgiroinbetalningskort.

Vi sparar och behandlar namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, kön samt diagnos om medlemmen angav diagnos vid inträdestillfället.

Vissa anställda på förbundskansliet och förtroendevalda har behörighet till personuppgifterna i medlemsregistret.

Varför: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt medlemskap och upprätta ett medlemskonto. Alla medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i Psoriasisförbundets medlemsregister. Personuppgifterna uppdateras av medlemmen själv på sidan ”Mina sidor” eller genom att kontakta Psoriasisförbundet för att anmäla ändringar. Psoriasisförbundet uppdaterar även uppgifterna om bostadsadress via SPAR (Statens personadressregister).

Uppgifterna används för exempelvis kallelser till årsmöten, andra sammankomster, och för medlemsadministration inom ramen för Psoriasisförbundets verksamhet. Vi använder uppgifterna även för utskick som rör medlemskapet, för utskick av Psoriasistidningen (som ingår som medlemsförmån), för avisering och hantering av medlemsavgifter.

Hur personuppgifter om medlemmar lagras och gallras ur

 • När du har gjort en intresseanmälan gallras alla uppgifter bort om du inte har aktiverat ditt medlemskap (genom att betala medlemsavgiften) när 5 månader har gått.
 • Om du är medlem, men inte betalar din medlemsavgift (som medlem) gallras alla uppgifter bort när 13 månader har gått.
 • Om du säger upp ditt medlemskap gallras alla dina uppgifter bort ur registret skyndsamt och inom två månader.

Vi använder även uppgifterna i avidentifierad form för viss övergripande statistik, antalet medlemmar, köns- och åldersfördelning, regionala fördelningar. Detta för att kunna följa och planera utvecklingen av Psoriasisförbundet.

 • Gåvor

Psoriasisförbundet har gett Föreningssupport i uppgift att gallra de personuppgifter som används för att kunna genomföra betalningen av gåvor och för bokföring av gåvorna. Vi sparar inte några uppgifter när de inte längre används.

 • Formulär

Formulär på webbplatsen som används för exempelvis anmälan till aktiviteter som Psoriasisförbundet arrangerar (detta kan vara riksorganisationen eller läns- och lokalavdelningar). Dessa uppgifter gallras ur när aktiviteten är genomförd eller när behovet inte längre finns.

 • Beställningar

Vi sparar och behandlar namn, postadress, eventuellt telefonnummer och e-post om det uppges. Dessa uppgifter sparas inte vidare, utan gallras ut när beställningar är genomförda, högst en månad efter genomförande. Syfte: Detta för att vi ska kunna skicka beställningar till beställare. Uppgifterna lämnas av dig som beställer.

 • Nyhetsbrev

Psoriasisförbundet har två typer av nyhetsbrev. Ett internt och ett externt nyhetsbrev. Det interna nyhetsbrevet riktar sig till alla förtroendevalda i förbundet, en förutsättning för att fungera som förtroendevald är att man har aktuell och viktig information, vi skickar dessa nyhetsbrev via en tjänst som ombesörjs av företaget Get A Newsletter.

Det externa nyhetsbrevet går till alla som anmäler sig intresserade av ett nyhetsbrev, detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter och olika slags information om psoriasis och psoriasisartrit. Vi använder även här företaget Get A Newsletter. Om man inte vill få det externa nyhetsbrevet längre kan man meddela detta och personuppgifterna rensas skyndsamt bort, inom högst en månad.

Psoriasislotten

Vid registrering av vinst från Psoriasislotten, som kan ske på flera sätt; via vår hemsida kan vinsten kontrolleras direkt, lotten kan också skickas in till förbundet som då rättar lotten på samma sätt eller så kan man ringa till förbundet och erhålla hjälp med registreringen.

 

Vi sparar och behandlar själva vinsten samt; namn, postadress, eventuellt e-post och telefonnummer om det uppges.

 

Vissa anställda på behörighet till personuppgifterna i valideringsregistret.

 

Varför: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt vinst och att vinsten kommer fram till rätt person.

 

Lagring av personuppgifterna i vinstvalideringssystemet.

Personuppgifterna i vinstvalideringsprogrammet lagras under 14 månader, dvs från första försäljningsdagen, 1 januari, till sista februari året därpå. Dvs under tiden då vinsterna kan hämtas ut. Därefter raderas samtliga uppgifter.

Rutiner och externa parter och leverantörer

Psoriasisförbundet dokumenterar och har rutiner för all typ (oavsett lagringsplats) av lagring av personuppgifter, vi motiverar lagringen med ett syfte och säkerställer att radering sker när uppgifterna inte längre uppfyller syftet.  Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina personuppgifter med en tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundet har avtal med ett antal externa parter som har rollen som personuppgiftsbiträde, och gäller specifikt medlemsregister, betalningar, bokföring, tryckeri, webbplats och lotteri. Dessa parter är enligt avtalen skyldiga att efterfölja GDPR. All hantering av personuppgifter sker krypterat och med säker överföring.

Våra huvudsakliga externa parter och leverantörer

 • Föreningssupport – Medlemsregister, intresseanmälan, medlemsavgifter, betalningar.
 • Get A Newletter – Nyhetsbrev.
 • Sandéns – Tryckeri och hantering av vinster på Psoriasislotten
 • Aloq  – Webbplatsens (CMS och layout), lagring, funktion och säkerhet
 • Visma – Gåvogivare och köpare av Psoriasislotten
 • Hogia – Bokföring

Information här kan komma att uppdateras.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, eller begära radering av delar eller samtliga av dina uppgifter. Observera dock att begär du radering av samtliga av dina uppgifter så kan du inte fortsättningsvis vara medlem.  Har du några frågor som du inte tycker att du fått svar på? Om du behöver mer information eller om du har invändningar gör du det enklast genom att kontakta oss på telefon 08 600 36 36 eller mejla oss på [email protected]

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Annat: Utöver detta kan gott nämnas att Psoriasisförbundets webbplats loggar besöksstatistik med hjälp av Google. Vi spårar dock inte IP-nummer. Den här typen av information kan du läsa om här: Kakor.

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!