Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vi på Psoriasisförbundet vill att du ska känna dig trygg och säker med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här hittar du en översikt över hur det fungerar.

Denna sida beskriver hur vår personuppgiftspolicy följer Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Lagstiftningen trädde i kraft den 25 maj 2018, gäller för hela EU och syftar till att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Du kan läsa mer på Datainspektionens hemsida.

 

Vad använder Psoriasisförbundet personuppgifter till?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som rör ditt medlemskap, om du gör materialbeställningar, skickar in en fråga eller gör en anmälan till aktivitet på ett formulär, och om du skänker en gåva. Vi hanterar inga konto- eller kortuppgifter, vilket sköts av extern part, se nedan.

Vad vi sparar och hur vi behandlar uppgifterna skiljer sig åt beroende på den relation vi har med dig, och för att göra det så tydligt som möjligt har vi här sammanställt vad, hur och varför:

 

Medlemskap

Vid registrering och intresseanmälan av medlemskap behandlar och sparar vi namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och kön. Om medlemmen själv valt att ange diagnos vid inträdestillfället sparas även detta. Vissa anställda på förbundskansliet och förtroendevalda har behörighet till personuppgifterna i medlemsregistret. Behörighet till registret gallras systematiskt.

 

Varför: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt medlemskap och upprätta ett medlemskonto. Medlemmar har tillgång till sina egna personuppgifter i Psoriasisförbundets medlemsregister. Personuppgifterna uppdateras av medlemmen själv på sidan ”Mina sidor” eller genom att kontakta Psoriasisförbundet för att anmäla ändringar. Psoriasisförbundet uppdaterar även uppgifterna om bostadsadress via SPAR (Statens personadressregister).

 

Uppgifterna används för exempelvis kallelser till årsmöten, andra sammankomster, och för medlemsadministration inom ramen för Psoriasisförbundets verksamhet. Vi använder uppgifterna även för utskick som rör medlemskapet, för utskick av Psoriasistidningen (som ingår som medlemsförmån), för avisering och hantering av medlemsavgifter.

 

Hur personuppgifter om medlemmar lagras och gallras ur

  • När du har gjort en intresseanmälan gallras alla uppgifter bort om du inte har aktiverat ditt medlemskap (genom att betala medlemsavgiften) när 5 månader har gått.
  • Om du är medlem, men inte betalar din medlemsavgift (som medlem) gallras alla uppgifter bort när 13 månader har gått.
  • Om ditt medlemskap avslutas på annat sätt gallras alla dina uppgifter bort ur registret efter fyra månader från avslutets månadsslut.

Vi använder även uppgifterna i avidentifierad form för viss övergripande statistik, antalet medlemmar, köns- och åldersfördelning, regionala fördelningar. Detta för att kunna följa och planera utvecklingen av Psoriasisförbundet.

 

Gåvor

Psoriasisförbundet har gett Föreningssupport i uppgift att gallra de personuppgifter som används för att kunna genomföra betalningen av gåvor och för bokföring av gåvorna. Vi sparar inte några uppgifter när de inte längre används.

 

Formulär och beställningar

Formulär på webbplatsen kan användas för beställningar och exempelvis anmälan till aktiviteter som Psoriasisförbundet arrangerar (detta kan vara riksorganisationen eller läns- och lokalavdelningar). Vi sparar och behandlar namn, postadress, eventuellt telefonnummer och e-post om det uppges. Detta för att vi ska kunna ta kontakt och/eller skicka beställningar. Uppgifterna lämnas av dig själv i formuläret och alla uppgifter i formulär raderas inom ett år. Ibland kallas personuppgiftspolicyn för integritetspolicy. Dessa uttryck är synonyma.

 

Nyhetsbrev

Psoriasisförbundet har två typer av nyhetsbrev. Ett internt och ett externt nyhetsbrev. Det interna nyhetsbrevet riktar sig till alla förtroendevalda i förbundet, en förutsättning för att fungera som förtroendevald är att man har aktuell och viktig information, vi skickar dessa nyhetsbrev via en tjänst som ombesörjs av företaget Get A Newsletter.

Det externa nyhetsbrevet går till alla som anmäler sig intresserade av ett nyhetsbrev, detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter och olika slags information om psoriasis och psoriasisartrit. Vi använder även här företaget Get A Newsletter. Om man inte vill få det externa nyhetsbrevet längre kan man meddela detta och personuppgifterna rensas skyndsamt bort, inom högst en månad.

 

Psoriasislotten

Vid registrering av vinst från Psoriasislotten, som kan ske på flera sätt; via vår hemsida kan vinsten kontrolleras direkt, lotten kan också skickas in till förbundet som då rättar lotten på samma sätt eller så kan man ringa till förbundet och erhålla hjälp med registreringen. Vi sparar och behandlar själva vinsten samt; namn, postadress, eventuellt e-post och telefonnummer om det uppges. Vissa anställda på behörighet till personuppgifterna i valideringsregistret.

 

Varför: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt vinst och att vinsten kommer fram till rätt person.

 

Lagring av personuppgifterna i vinstvalideringssystemet.

Psoriasisförbundet har tillgång till personuppgifter i vinstvalideringsprogrammet under hela perioden för vinstutlämning. Aktuell period för vinstutlämning står på baksidan av varje års lotteri och brukar sträcka sig från första januari och fem kvartal framöver. Därefter hanterar vårt externt upphandlade part för att samtliga uppgifter raderas.

 

Rutiner och externa parter och leverantörer

Psoriasisförbundet dokumenterar och har rutiner för all typ (oavsett lagringsplats) av lagring av personuppgifter, vi motiverar lagringen med ett syfte och säkerställer att radering sker när uppgifterna inte längre uppfyller syftet.  Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina personuppgifter med en tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundet har avtal med ett antal externa parter som har rollen som personuppgiftsbiträde, och gäller specifikt medlemsregister, betalningar, bokföring, tryckeri, webbplats och lotteri. Dessa parter är enligt avtalen skyldiga att efterfölja GDPR. All hantering av personuppgifter sker krypterat och med säker överföring.

 

Våra huvudsakliga externa parter och leverantörer

  • Föreningssupport – Medlemsregister, intresseanmälan, medlemsavgifter, betalningar.
  • Get A Newletter – Nyhetsbrev.
  • Sandéns – Tryckeri och hantering av vinster på Psoriasislotten
  • Aloq  – Webbplatsens (CMS och layout), lagring, funktion och säkerhet
  • Visma – Gåvogivare och köpare av Psoriasislotten
  • Hogia – Bokföring
  • Nordic Gateway –  Underleverantör för hantering av lotter samt varor utan egenvärde

Information här kan komma att uppdateras.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, eller begära radering av delar eller samtliga av dina uppgifter. Observera dock att begär du radering av samtliga av dina uppgifter så kan du inte fortsättningsvis vara medlem.  Har du några frågor som du inte tycker att du fått svar på? Om du behöver mer information eller om du har invändningar gör du det enklast genom att kontakta oss på telefon 08 600 36 36 eller mejla oss på info@pso.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Annat: Utöver detta kan gott nämnas att Psoriasisförbundets webbplats loggar besöksstatistik med hjälp av Google. Vi spårar dock inte IP-nummer. Den här typen av information kan du läsa om här: Kakor.

Hur kan vi hjälpa till?

Ställ en fråga

Vill du begära ut dina uppgifter, ångra ett köp eller avsluta något?

Kontakta oss
Tack för din fråga!