Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Samarbeten

Genom att samverka med andra organisationer kan vi stärka och inspirera varandra men också ställa större krav på beslutsfattare.

Därför samverkar Psoriasisförbundet med förbund inom handikapprörelsen såväl på lokal som central nivå samt med andra organisationer som verkar för liknande mål. Vi har även samarbeten internationellt.

 

Funktionsrätt Sverige

Psoriasisförbundet samverkar med Funktionsrätt Sverige som är en paraplyorganisation bestående av en rad funktionshindersförbund. Läs mer om Funktionsrätt Sverige

 

Arbetarnas bildningsförbund

Psoriasisförbundet är medlemmar hos studieförbundet ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). Det innebär att vi bedriver studiecirklar och kulturprogram tillsammans med och med hjälp av ABF över hela landet. Som studieförbund är ABF vår pedagogiska resurs och kan erbjuda oss stöd i frågor som rör studier, föreningskunskap, organisering och nätverkande mm.
ABF är en del av arbetarrörelsen och består av en mångfald av stora och små organisationer. ABF ger människor tillgång till kunskap, bildning och kulturella aktiviteter utanför det formella utbildningssystemet. Vår metod bygger på att deltagarna bildar sig tillsammans och bidrar med olika erfarenheter på lika villkor. Har du ett ämne du brinner för och skulle vilja lära dig mer om genom en studiecirkel? Hör av dig till ABF med din idé! ABF kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Som cirkelledare inom ABF får du en kostnadsfri utbildning samt tillgång till massor av pedagogiskt material, här kan du läsa mer om vad ABF erbjuder våra cirkelledare: https://www.abf.se/cirkelledare

 

Genomförda projekt i samarbete med andra 

Psoriasisförbundet driver och har drivit olika projekt, ofta i samarbete med andra intressenter, organisationer och föreningar, kring ett antal viktiga och aktuella frågor för människor med psoriasis och psoriasisartrit.

 

Här är några exempel på sådana projekt och satsningar som Psoriasisförbundet har genomfört:

 

Har du psoriasisartrit?

Under perioden april 2017 till mars 2018 genomförde Psoriasisförbundet tillsammans med Reumatikerförbundet och Netdoktor  en stor upplysnings- och kunskapskampanj om psoriasisartrit (PsA). Kampanjsidan hade oerhört många besökare och många av de som deltagit i en undersökning kopplad till kampanjen har vittnat om att det är svårt att få en diagnos när man har psoriasis och ledbesvär. Kampanjens syfte var att utbilda om psoriasisartrit och att få fler personer med psoriasis och ledbesvär att söka vård för detta.

Här kan du läsa mer om kampanjen och vad vi lärt oss av undersökningen.

 

 

Psoriasiskoll

 

Det finns en betydande okunskap om sjukdomen psoriasis inom sjukvården. Det visade sig starkt i resultatet från kunskapskampanjen Psoriasiskoll som genomfördes i samarbete med Netdoktor (2014).

 

Målet med kampanjen var bland annat att öka kunskapen om att psoriasis är en systemsjukdom och inte en hudsjukdom. En annan viktig del av kampanjen var att samla in erfarenheter från människor som lever med sjukdomen.

 

Undersökningen, som över 10 000 personer deltog i, visar att åtta av tio som lever med psoriasis eller psoriasisartrit inte har behandlingsmål. Tre av tio har samma behandling efter tio år eller mer och sju av tio har inte fått information om kopplingar till andra sjukdomar. Detta trots stora genombrott inom forskningen under 2000-talet.

Här hittar du undersökningssvaren

Här hittar du en sammanfattning av resultaten från undersökningen.

 

 

Må bra med psoriasis

 

Psoriasisförbundet genomförde med stöd från Arvsfonden projektet ”Må bra med psoriasis” under åren 2009-2012. Sjukdomen påverkar livskvaliteten i hög grad och det kan finnas kopplingar mellan psoriasis och livsstilsfaktorer. Syftet med projektet har varit att ge medlemmar nya verktyg för personliga livsstilsförändringar för ökad hälsa och livskvalitet. Många av projektets delar finns numera integrerat på Psoriasisförbundets hemsida.

 

 

Leva livet länge

 

 

Leva Livet – Länge var ett nyskapande samverkansprojekt som Psoriasisförbundet genomförde åren 2009–2011 tillsammans med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, Svenska Kommunal, Pensionärernas Förbund (SKPF) samt Vårdförbundet. Projektet syftade till att verka för äldres rätt till ett gott liv trots funktionshinder.

Se filmen Leva livet länge här (19 min)

Ladda ner studiehandledning

 

 

 

Under the spotlight

Under the spotlight utgör en serie av filmer där man får följa personer som lever med psoriasis. Projektet var en del av en global satsning initierade av IFPA, International Federation of Psoriasis Associations.

Se filmerna på youtube

 

Närhet, Relation och Kärlek

 

Närhet, relationer och kärlek

 

Projektet Närhet, relation och kärlek var ett samarbete mellan Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka. Projektet genomfördes 2004–2006. Projektet syftade till att skapa diskussioner kring kärlek och relationer när man lever med kronisk sjukdom.