Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2018

Totalt beviljades år 2018 4,65 miljoner kronor i projektanslag från de två stiftelser Psoriasisförbundet förvaltar.

Stiftelsen Psoriasisfonden

 

Sökande: Gerd-Marie Alenius, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Projekt: Fortsättningsstudie av markörer vid psoriasisassocierad ledsjukdom i relation till sjukdomsutveckling samt medsjuklighet
Anslag: 250 000 kronor

 

 

Sökande: Gerd-Marie Alenius, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Projekt: Fortsättningsprojekt: Svenska Psoriasisartritregistret, kliniska och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Florence Dalgard, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: Stigmatization and body image in patients with psoriasis
Anslag: 150 000 kronor

 

 

Sökande: Albert Duvetorp, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: EPIPSO – psoriasis och samsjuklighet
Anslag: 150 000 kronor

 

 

Sökande: Liv Eidsmo, Karolinska Institutet, Solna
Projekt: Skapar T-celler lokala minnen av psoriasis i huden?
Anslag: 600 000 kronor

 

 

Sökande: Charlotta Enerbäck, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Psoriasis: The dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition
Anslag: 600 000 kronor

 

 

Sökande: Helena Gustafsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: Psoriasis och fetmakirurgi – kliniska utfall och verkningsmekanismer
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Eva Klingberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: Effekter av viktminskningsbehandling vid psoriasisartrit
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Maria Lampinen, Uppsala Universitet, Uppsala
Projekt: Tarmens barriärfunktion vid psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Josefin Lysell, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Citrullination of LL-37 – immunological and antibacterial effects in psoriasis
Anslag: 400 000 kronor

 

 

Sökande: Amra Osmancevic, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: Psoriasis och dysfunktionell fettmetabolism, inverkan av vitamin D och psoriasisspecifika behandlingar
Anslag:  250 000 kronor

 

 

Sökande: Oliver Seifert, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Projekt: Korrelation mellan hudmikrobiom, susceptibilitetsgener och inflammatoriska mediatorer i psoriasis
Anslag: 300 000 kronor

 

 

Sökande: Enikö Sonkoly, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt:Gene regulation in psoriatic keratinocyte: focus on non-coding RNAs
Anslag: 300 000 kronor

 

 

Sökande: Deepti Verma, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Systemic immune mechanisms in psoriasis
Anslag: 250 000 kronor

 

 

Gösta A Karlssons 60-årsfond

 

Sökande: Florence Dalgard, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: Stigmatization and body image in patients with psoriasis
Anslag: 50 000 kronor

 

 

Sökande: Albert Duvetorp, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: PSOSOL – Effekten av klimatvård hos subgruppen unga med psoriasis
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Liv Eidsmo, Karolinska Institutet, Solna
Projekt: Skapar T-celler lokala minnen av psoriasis i huden?
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Charlotta Enerbäck, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Psoriasis: The dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Josefin Lysell, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Citrullination of LL-37 – immunological and antibacterial effects in psoriasis
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Klas Nordlind, Karolinska Institutet, Solna
Projekt: Psoriasis, alcohol och neurotransmitters
Anslag: 150 000 kronor

 

 

Sökande: Jenny Norlin, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund
Projekt: Psoriasisvård på lika villkor? En registerbaserad analys av tillgång till biologiska läkemedel.
Anslag: 150 000 kronor

 

 

Sökande: Amra Osmancevic, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: Psoriasis och dysfunktionell fettmetabolism, inverkan av vitamin D och psoriasisspecifika behandlingar
Anslag: 100 000 kronor

 

 

Sökande: Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Universitet, Umeå
Projekt: Characterisation of comorbidity in psoriasis patients
Anslag:  50 000 kronor

 

 

Sökande: Oliver Seifert, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Projekt: Korrelation mellan hudmikrobiom, susceptibilitetsgener och inflammatoriska mediatorer i psoriasis
Anslag: 100 000 kronor