Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2019

Totalt beviljades forskningsmedel för nära 6,5 MSEK från Psoriasisförbundets två stiftelser.

Stiftelsen Psoriasisfonden

 

Sökande: Gerd-Marie Alenius, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Projekt: Studies on Psoriatic Arthritis: disease manifestations in relation to biomarkers, genetic markers and psoriasis
Anslag: 300 000 kronor

 

Sökande: Florence Dalgard, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: The Burden of Psoriasis: Stigmatization and Body image
Anslag: 150 000 kronor

 

Sökande: Liv Eidsmo, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Hur medverkar hudens och ledens T celler i psoriasisfläckars uppkomst och läkning?
Anslag: 800 000 kronor

 

Sökande: Charlotta Enerbäck, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Psoriasis: The dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition
Anslag: 800 000 kronor

 

Sökande: Helena Gustafsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: Psoriasis och fetmakirurgi – kliniska utfall och verkningsmekanismer
Anslag: 75 000 kronor

 

Sökande: Juha Kere, Karolinska Institutet, Huddinge
Projekt: Reglering av genuttryck i psoriasis – nyckeln till utvecklingen av nya mediciner
Anslag: 300 000 kronor

 

Sökande: Eva Klingberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Projekt: GÖTA – Västra Götalands Tidiga Artritkohort
Anslag: 150 000 kronor

 

Sökande: Jaanika Kärner, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: The pathogenic role of white adipose tissue (WAT) Trm cells in psoriasis
Anslag: 200 000 kronor

 

Sökande: Maria Lampinen, Uppsala Universitet, Uppsala
Projekt: Tarmens barriärfunktion vid psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen
Anslag: 200 000 kronor

 

Sökande: Josefin Lysell, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Citrullination of LL-37 – immunological and antibacterial effects in psoriasis
Anslag: 300 000 kronor

 

Sökande: Henrietta Moliner Passlov, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: Påverkas handens funktion av psoriasis på huden – En studie med fokus på mätbarhet av fysisk funktion, behandling och livskvalitet
Anslag: 100 000 kronor

 

Sökande: Oliver Seifert, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Projekt: Korrelation mellan hudmikrobiom, susceptibilitetsgener och inflammatoriska mediatorer i psoriasis
Anslag: 300 000 kronor

 

Sökande: Enikö Sonkoly, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Gene regulation in psoriatic keratinocytes: focus on non-coding RNAs
Anslag: 400 000 kronor

 

Sökande: Ankit Srivastava, Karolinska Institutet, Solna
Projekt: Investigation of the functional role of Inc-RNA-RP11-295G20 in psoriasis
Anslag: 200 000 kronor

 

Sökande: Poojabahen Tajpara, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Establishment of an in vivo model to study how tissue resident memory T cells induce psoriasis
Anslag: 200 000 kronor

 

Sökande: Deepti Verma, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Systemic immune mechanisms in psoriasis
Anslag: 300 000 kronor

 

Sökande: Johan Karlsson Wallman, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Projekt: Epidemiologiska studier av psoriasisartrit i Sverige
Anslag: 200 000 kronor

 

Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond

 

Sökande: Gerd-Marie Alenius, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Projekt: Svenska psoriasisartritregistret: Kliniska och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit
Anslag: 100 000 kronor

 

Sökande: Florence Dalgard, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Projekt: The Burden of Psoriasis: Stigmatization and Body image
Anslag: 75 000 kronor

 

Sökande: Liv Eidsmo, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Hur medverkar hudens och ledens T celler i psoriasisfläckars uppkomst och läkning?
Anslag: 225 000 kronor

 

Sökande: Charlotta Enerbäck, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Psoriasis: The dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition
Anslag: 225 000 kronor

 

Sökande: Josefin Lysell, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Citrullination of LL-37 – immunological and antibacterial effects in psoriasis
Anslag: 100 000 kronor

 

Sökande: Klas Nordlind, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Psoriasis, alkohol och neurotransmittorer
Anslag: 100 000 kronor

Sökande: Enikö Sonkoly, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Projekt: Exploration of cellular interactions in healthy and psoriasis skin by integrated cell interaction profiling and single-cell RNAseq
Anslag: 175 000 kronor

 

Sökande: Ankit Srivastava, Karolinska Institutet, Solna
Projekt: Investigation of the functional role of Inc-RNA-RP11-295G20 in psoriasis
Anslag: 100 000 kronor

 

Sökande: Deepti Verma, Ingrid Asp Psoriasis Research Center, Linköping
Projekt: Systemic immune mechanisms in psoriasis
Anslag: 200 000 kronor

 

Sökande: Johan Karlsson Wallman, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Projekt: Epidemiologiska studier av psoriasisartrit i Sverige
Anslag: 200 000 kronor