Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Medicinska och vetenskapliga rådet

Psoriasisförbundet har ett medicinskt- och vetenskapligt råd med representanter från den medicinska professionen inom dermatologi och reumatologi.

 

Syftet med rådet är:

  1. att förbättra vården och öka patientnyttan,
  2. att öka medvetenheten om psoriasis bland sjukvårdspersonal och allmänhet,
  3. att utveckla och finna fungerande former för kunskapsöverföring mellan specialistvård och patientnära vård,
  4. att identifiera kunskapsluckor och kartlägga olika behov av utbildning inom området,
  5. att lyfta fram psoriasis och psoriasisartrit så att patienterna får rätt prioritering i vården,
  6. att följa forskning och utveckling inom området

 

Rådet består av följande personer:

 

Ordförande

Tina Norgren,
Psoriasisförbundet

 

Dermatologi

Mohammad Alimohammadi,
Akademiska sjukhuset,
Uppsala

 

Charlotta Enerbäck,
Universitetssjukhuset,
Linköping

 

Amra Osmancevic,
Sahlgrenska universitetssjukhus,
Göteborg

 

Markus Schmitt-Egenolf,
Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

 

Birgitta Stymne,
Universitetssjukhuset,
Linköping

 

Mona Ståhle,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna

 

Åke Svensson,
SUS,
Malmö

 

Tore Särnhult,
Praktikertjänst,
Kungsbacka

 

Reumatologi

Gerd-Marie Alenius,
Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

 

Chefssjuksköterska

Anna-Karin Olofsson,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna

 

Psoriasisförbundet

Sekreterare