Naglar

Förändringar på naglarna kan ibland vara det enda tecknet på att man har psoriasis. Det är vanligt att ha nagelförändringar vid psoriasis och framförallt vid psoriasisartrit.

Det finns tre huvudtyper av nagelpsoriasis:
Typ 1 består av små gropar i nagelplattan. De kan liknas vid ytan på en fingerborg. Nedsänkningarna förekommer på en eller flera naglar och ger i allmänhet inte mycket besvär. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelplattan.

Typ 2 ger en avlossning av nagelns främre kant från nagelbädden. Avlossningen kan komma plötsligt, på en eller flera naglar. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelbädden.

Typ 3 nagelplattan blir förtjockad, missfärgad och ojämn. En kraftigt förtjockad nagel kan orsaka smärta vid tryck från skor och strumpor och det känns ofta besvärligt. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelplattan. Denna typ av psoriasis kan likna en svampinfektion i naglarna.

Behandling

Det finns idag inget läkemedel eller någon medicinsk behandling som är riktigt effektiv mot nagelpsoriasisExempel på nagelpsoriasis..
Ljusbehandling fungerar inte då endast 1-3 % av UVB-ljuset kan tränga igenom nageln. Ibland kan man se en förbättring av nagelpsoriasisen då den övriga huden läker, men oftast inte. Någon kan uppleva en förbättring av att droppa kortison eller D-vitaminlösning under naglarna. Med hjälp av en särskild injektor kan läkaren spruta kortison i matrix (nagelroten) men inte heller det brukar ge någon varaktigare läkning.

En medicinsk fotterapeut kan ofta ge god hjälp vid besvärlig nagelpsoriasis. Förtjockade naglar slipas och klipps och man rensar under dem för att det inte ska spänna och smärta.

Värt att veta

Det kan vara svårt att skilja nagelförändringar som orsakats av psoriasis från andra nagelsjukdomar, t ex nagelsvamp. Det enda säkra sättet att ställa diagnosen nagelsvamp är genom odling. Acceptera aldrig tablettbehandling mot nagelsvamp utan föregående odling.

Artikelfunktioner

Dela ut via sociala medier

Mejla sidan

Forskning
Hitta en förening nära dig