Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vill du delta i en undersökning om attityder och erfarenheter av biosimilarer?

Maryam Sadid studerar till läkare på Örebro Universitet i Örebro. Hon är intresserad av läkemedelsbehandling och speciellt biologiska läkemedel. Under våren 2019 kommer hon att genomföra en undersökning om attityder till biosimilarer dels hos patienter, men också hos läkare. Undersökningen ska användas i en C-uppsats.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad man som patient anser om att få en biosimilar istället för den ursprungliga produkten, samt om man varit med om ett byte (switch) vad man tyckte om det. Var man nöjd med det sätt som bytet gick till på, tyckte man att man hade fått den information som man önskat?

 

För att delta i undersökningen kan du svara på enkäten här: www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=898497d5faf3

Sista svarsdatum är 8 mars.

 

Patientinformationen kan du ladda ner här: Patientinformation om enkäten

 

Har du frågor kan du kontakta Maryam Sadid på [email protected]

Frågor om studien kan också ställas till handledare: Maria Palmetun Ekbäck, Överläkare, PhD, Hudkliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Samt Läkemedelscentrum, Region Örebro län. Telefon 019 6026532

 

Här hittar du läsning om biosimilarer – en intervju med Charlotta Enerbäck

 

Skriven av: louise

Foto: pexels stock photo