Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Intervju med forskaren Liv Eidsmo

Tack alla som har bidragit till psoriasisforskningen 2018! Liv Eidsmo, Karolinska Institutet, är en av de forskare som får forskningsanslag från Psoriasisförbundets forskningsstiftelser.

Här berättar Liv om den spännande forskning som hon och hennes forskarteam bedriver och vilken betydelse forskningsanslagen har. Vi får en inblick i pågående forskning om hudens minne och vad det betyder för psoriasis, om framgångar och upptäckter forskningen gjort bara de senaste 10 åren, och inte minst vad för utveckling som Liv hoppas på.

Att psoriasis är en systemsjukdom vet vi tack vare forskningen. Det har stor betydelse för att förstå sjukdomens allvar och möjligheter till behandling. Psoriasisförbundet förstod tidigt att vision att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv behöver forskningen.

 

Vill du läsa mer om forskningen? Här hittar du mer läsning: www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/forskning/

Skriven av: louise

Foto: Louise Persson