Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fördelade forskningsmedel 2012

Psoriasisfonden och Gösta A. Karlssons 60 års fond stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.

Psoriasisfonden

 

150 000 kr, “The involvement of skin resident T cells in the formation of a localised immunologic memory in psoriasis”, Liv Eidsmo, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

100 000 kr, ”Fortsatta studier av inflammationen vid psoriasisvarianten PPP – med särskild hänsyn till betydelsen av rökning”, Eva Hagforsen, Akademiska sjukhuset Uppsala

 

100 000 kr, ”Kliniska, och patofysiologiska studier vid psoriasisartrit”, Ulla Lindqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala

 

150 000 kr, ”MicroRNA:s potential therapeutic targets and novel biomarkers In psoriasis”, Enikö Sonkoly, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

500 000 kr, ”Psoriasis- epidemiologi, genetik, biologi och co-morbiditet”, Mona Ståhle, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

75 000 kr, ”Serotonerga mekanismer vid psoriasis”, Kristofer Thorslund, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

50 000 kr, ”Investigation of the role of microRNA-125b in psoriasis”, Ning Xu, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

50 000 kr, ”The role of Lagerhans cells in the skin during psoriasis”, Maria Wikén, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

 Gösta A Karlssons 60-års fond

 

50 000 kr, ”Psoriasis, alkohol och klåda”, Klas Nordlind, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

500 000 kr, ”Psoriasis- epidemiologi, genetik, biologi och co-morbiditet”, Mona Ståhle, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

50 000 kr, ”Svenska Psoriasisartritregistret”, Ulla Lindquist, Akademiska sjukhuset Uppsala