Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Arv och miljö

Det går inte säga med säkerhet hur stor risken är för en enskild person när det gäller att få psoriasis. För en person där varken föräldrar eller syskon har psoriasis anses det vara 3–4 % sannolikhet att få psoriasis.

Även om ingen i familjen har psoriasis så kan de gener som krävs för att sjukdomen ska utvecklas finnas i släkten och beroende på hur generna ärvs från mamma och pappa och vilka utlösande faktorer man utsätts för så avgör det om sjukdomen utvecklas.

 

I tabellen nedan kan du se hur man beräknar sannolikheten för att få psoriasis.

 

Sannolikheten att få psoriasis uttryckt i procent.

 

 

Man brukar säga att det går att titta på de i släkten som har sjukdomen för att se hur den ska utvecklas. Det betyder att om exempelvis föräldrarna fick sin psoriasis i tonåren är det troligt att barnen får den då. Detta eftersom vi tror att olika gener ger olika typer av psoriasis och får den att bete sig på vissa givna sätt.

 

Även om generna krävs så räcker det inte för att avgöra sjukdomsbilden och hur psoriasisen kommer att se ut och utveckla sig. Vi har alla olika känslighet för faktorer som utsätter vår kropp för påfrestningar är detta troligen en del av förklaring till varför syskon inte alltid får psoriasis vid samma tidpunkt. Det krävs något som triggar sjukdomen, och känsligheten hos två personer som utsätts för samma sak är olika stor, och dessutom råkar vi som individer ut för olika slags påfrestningar.

 

Varför jämförelser mellan tvillingar är speciella för att förstå gener

 

Hos enäggstvillingar som ju är genetiskt identiska är sannolikheten att få psoriasis runt 70 % om den andra tvillingen har fått sjukdomen. Det betyder att man inte kan förklara förekomsten som enbart påverkad av gener, det är miljöfaktorer som också ligger bakom och påverkar om man får sjukdomen eller inte. Men det tyder på att den genetiska faktorn är betydande.

 

Det är just genom att jämföra en- och tvåäggstvillingar som det går att uppskatta genernas inverkan på olika sjukdomar och hur stark den genetiska faktorn är för att en specifik sjukdom bryter ut. Enäggstvillingar har en något högre förekomst av psoriasis än tvåäggstvillingar och det pekar på att det genetiska arvet är en viktig komponent för att förstå orsaker till psoriasis.